Kringen

Titel Dag/tijdstip bijeenkomsten Kringgrootte +/- Omschrijving
Alpha + donderdagavond 10- Een kring voor mensen die samen met anderen willen praten over de praktische invulling van het geloof. Dit doen we aan de hand van boekjes zoals die van Nicky Gumbel, Stefan Paas. De avonden beginnen vaak met even een kort wel en wee van elkaar. Daarna zingen we een of twee liederen. Hierna behandelen we een gedeelte uit het boekje. Afhankelijk van de vragen die het bij ons oproept kan een gedeelte ook wel eens twee bijeenkomsten duren. Aan het eind van de avond sluiten we vaak af met kringgebed. De kring bestaat zo’n 7 jaar en is destijds ontstaan als een vervolg op de Alpha cursus. Vandaar de naam. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Augustinus Doordeweekse avond 5 Een kring van circa 5 mensen die eens in de 3 weken bij elkaar komt op een roulerende locatie op een doordeweekse avond
De Sleutels Zondagavond 12 Een kring van circa 12 mensen die eens in de 3 weken bij elkaar komt op een roulerende locatie op zondagavond
Food & Spices Maandagavond Onze naam zegt het al. Eten en inhoud :-) We willen door met elkaar in gesprek te gaan elkaar scherpen in ons geloof en samen nadenken over hoe we ons geloof vorm geven en hier mee de wereld in kunnen/moeten gaan. Om 19:00 begint onze avond met een maaltijd. We rouleren per adres. We hebben een rooster waarin staat aangegeven wie de avond voorbereidt. De invulling is dan geheel aan de voorbereider. Info over de avond (bv. Bijbelgedeelte of literatuur) wordt 2 weken van te voren rondgedeeld zodat iedereen zich voor kan bereiden. We eten, we zingen en duiken de diepte in. We hebben verschillende manieren waarop we bezig zijn met de Bijbel en ons geloof. Dit kan zijn door Lectio Divina, door een studie boek of door in gesprek te gaan over een relevant onderwerp.
Gemeentegroeigroep Dinsdagavond 20.00-22.00 uur 10- Eens per drie weken op dinsdagavond een kring voor mannen. Deze gemeentegroeigroep wil groeien in geloof, in gemeenschap en gastvrijheid. We beginnen met een ontspannen halfuurtje om wel en wee uit te wisselen vanaf 20.00 uur. Van 21.00 - 22.00 behandelen we materiaal wat aangeboden wordt vanuit het Evangelisch Werkverband, gemeentegroeigroepen (GGG). De focus ligt op Christen-zijn in het dagelijks leven: thuis, op het werk en in de kerk. De locatie is wisselend bij een van de deelnemers, die voor die avond dan ook de leiding heeft
Kleine vrouwenkring Woensdagmorgen 5 We komen samen op woensdagmorgen, in principe om de 3 weken. We bidden samen en praten open, ontdekkend en lerend van en met elkaar. Meestal naar aanleiding van een hoofdstuk uit het boek 'Hart voor God' van Beth Moore en altijd met wat lekkers erbij
Maandagavondkring Maandagavond 10+ Een kring voor mensen die met elkaar de bijbel willen lezen, bestuderen (wat staat er nu echt, wat wordt hier bedoeld) en met elkaar willen nadenken over het evangelie van het Bijbelgedeelte dat behandeld wordt. De kring bestaat al langere tijd, de deelnemers tot nu toe vinden het heel fijn om samen de bijbel te bestuderen en daardoor meer van Gods Woord en de Here Jezus te ontdekken en te delen. We behandelen elke keer een Bijbelboek en lezen per avond meestal 1 hoofdstuk. Iedereen bereidt het op eigen wijze voor, door andere vertalingen, uitleg, of boekjes over het Bijbelgedeelte te lezen, en te kijken welke andere Bijbelgedeelten van toepassing zijn. Interessant materiaal wordt meegenomen. We sluiten het seizoen meestal af met een gezamenlijke maaltijd.
Ministry team 12 Heb je de ministry cursus kort of langgeleden gevolgd en zou je deze gebedsbediening meer in de praktijk willen brengen. Dan is deze kring iets voor jou! Kom dan ons team versterken. Wij zijn een team van 12 personen met een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen. Een aantal keer per jaar komen wij bij elkaar voor toerusting en gebed. Het seizoen sluiten we altijd af door samen te eten, elkaar te ontmoeten en terug te kijken op het afgelopen jaar. De avonden worden bij de teamleden gehouden. De avonden worden bij de teamleden thuis op wisselende avonden in de week gehouden. Elke zondag staan er 5 teamleden klaar om voor mensen te bidden. Contactpersoon: Jan Wiersema Voor informatie kan je iemand van het ministryteam benaderen. Ook kan je via het volgende email adres contact opnemen: ministrygebed@ngk-veenendaal.nl
Oase dinsdagavond 10- Oase is een kring die ooit ontstaan is als vervolg op een Alpha cursus. Daar nemen niet alleen NGK leden aan deel, dus de kring is altijd open gebleven naar mensen buiten onze gemeente en verandert nog wel eens van samenstelling. We gebruiken meestal een boekje als leidraad voor de avonden. Zingen (Opwekking) is een belangrijk onderdeel, maar wat wil je ook als je steeds de gastvrijheid van één van onze pianisten (Robert) en zijn vrouw (Jedidja) mag genieten. We kunnenwel wat nieuwe leden gebruiken en hebben daarom een artikeltje op de website geplaatst waarin o.a. stond: "Onze kring is niet in een hokje te passen. Qua karakter variëren we van wijs tot zeer nuchter en van vurig enthousiast tot tenenkrommend kritisch. Al met al een prettige mix. En om nog eens een hokje af te breken… we zijn ook niet allemaal lid van dezelfde kerkelijke gemeente. Dus wil je niet in een hokje… wees dan welkom bij de Oase." We sluiten het seizoen af met een gezamenlijke maaltijd
Romeinenkring Woensdagavond 10+ De Romeinenkring ontleent zijn naam aan de eerste seizoenen waarin we door de Romeinen brief zijn gegaan. We houden ervan wat dieper op zaken in te gaan, vertalingen te vergelijken en ook eens in de grondtekst te kijken en er wat bronnen / boeken op na te slaan. Een wat stoffige studiekring dus? Nee, want net zo belangrijk vinden we wat die teksten nu voor ons en voor ieder persoonlijk betekenen, hoe het hoop geeft of juist moeilijk ligt. En zo leren we elkaar beter kennen als mens en als volgeling van Christus. En er wordt ook behoorlijk gelachen. We zijn seizoen 2014/15 begonnen aan de eerste Corinthe brief waarmee we in hoofdstuk 9 zijn. Misschien in 2015/16 eens een oud-testamentisch boek? of werken aan een thema? Als lid kunt u de keus mede bepalen. We sluiten het seizoen af met een kort verblijf aan zee ('Romans at the beach').
Stellig & Gezellig Maandagavond Onze kring bestaat uit 4 jonge stellen/gezinnen. We wisselen we diepgaande bijbelstudies af met meer thematische studies waar meer ruimte is voor persoonlijke geloofsbeleving. Elk jaar aan het begin van het seizoen bepalen we welke materialen / boeken / Bijbelstudies we gaan gebruiken c.q. welke thema’s we willen bespreken. We beginnen we de avond met zingen en gebed. Vervolgens houdt de kringleider een korte inleiding op de studie en praten we hierna daarover door. We sluiten de avond af met kringgebed/gebed voor elkaar. We komen roulerend bij elkaar thuis. Coördinatie wordt gedaan door Dianne vd Berg, kringleiders rouleren.
Torah kring Donderdagavond 20u-22u 9 Eens per 2 weken behandelen we een parashah en proberen een beetje op te lopen met de wekelijkse lezing uit de Torah welke in joodse kringen wereldwijd aangehouden wordt. N.a.v. de joodse kalender wordt er in 54 weken de 5 Boeken van Mozes gelezen. Deze gedeeltes heten Parashah’s. Het is steeds weer verwonderlijk hoeveel linken te vinden zijn naar Yeshua. De avonden hebben een bijbelstudiekarakter zonder boekjes o.i.d. De grondtekst (Hebreeuws) wordt er regelmatig bij gepakt, waaruit onuitputtelijk te leren is. Laat u niet afschrikken, want de avonden zijn niet van academisch niveau en voor ieder te behappen. De samenstelling van de groep is 2/3 uit NGK, maar we willen ons ook open stellen voor personen met een andere achtergrond. Kom gerust eens proeven van een avond en wie weet sluit het bij je aan.
Vrouwenkring 1 Donderdagavond Een bijbelstudie kring, aangesloten bij ‘koers houden.’ Er is veel aandacht voor elkaars persoonlijke leven en zijn we af en toe ook creatief bezig. We beginnen de avond meestal met een kop koffie of thee en als iedereen is gearriveerd, dan beginnen we vaak met een rondje lief en leed. Iedereen kan daar vertellen hoe ze die avond in haar vel zit. Drukke week gehad, goede berichten, problemen, alles kan daar besproken worden. Daarna bidden we samen en gaan we ons richten op de bijbelstudie. De afsluiting is vaak met gebed en soms ook met een lied. Als we zingen is dat meestal uit de liedbundel. We komen afwisselend bij de kringleden bij elkaar. Ook dit wordt al besproken bij het maken van de planning. We houden rekening met gezinnen die anders oppas nodig hebben e.d. We hebben in onze kring geen duidelijke leiding. Per avond wordt er (ook al van tevoren) afgesproken wie de leiding heeft. Wie dat liever (nog) niet doet, hoeft dat niet te doen.
Vrouwenkring 2 Avond; roulerend Een bijbelstudie kring, aangesloten bij ‘koers houden. Er is veel aandacht voor elkaars persoonlijke leven en zijn we af en toe ook creatief bezig. We beginnen de avond meestal met een kop koffie of thee en als iedereen is gearriveerd, dan beginnen we vaak met een rondje lief en leed. Iedereen kan daar vertellen hoe ze die avond in haar vel zit. Drukke week gehad, goede berichten, problemen, alles kan daar besproken worden. Daarna bidden we samen en gaan we ons richten op de bijbelstudie. De afsluiting is vaak met gebed en soms ook met een lied. Als we zingen is dat meestal uit de liedbundel. De kring is op verschillende avonden. Dit gebeurt in overleg met alle leden vóór de start van het nieuwe seizoen. We komen afwisselend bij de kringleden bij elkaar. Ook dit wordt al besproken bij het maken van de planning. We houden rekening met gezinnen die anders oppas nodig hebben e.d. Rond de kerst houden we een gezamenlijke maaltijd en ook het seizoen wordt afgesloten met een maaltijd. We hebben in onze kring geen duidelijke leiding. Per avond wordt er (ook al van tevoren) afgesproken wie de leiding heeft. Wie dat liever (nog) niet doet, hoeft dat niet te doen.
Vrouwenkring 3 Donderdagmorgen Onze vrouwenkring komt 's morgens bijeen en bestaat al een aantal jaren. We komen bij één van de leden thuis bij elkaar. De gastvrouw heeft ook de leiding van de morgen, Het verloop van de ochtend is: koffie drinken, evt. rondje delen, bespreking, bidden (kringgebed of door iemand). We vullen de ochtenden in aan de hand van een boek. Een keer per jaar doen we iets speciaals, bijv. samen ontbijten.
Woensdagavond huiskamerkring Woensdagavond 8 gezinnen Onze kring bestaat uit volwassenen tussen de 35 en 45 jaar. Naast gerichte Bijbelstudie hebben we ook avonden waarin we actuele thema’s bespreken, waar we de Bijbel bij houden. Aan het begin van het seizoen bepalen we welke materialen / boeken / Bijbelstudies we gaan gebruiken c.q. welke thema’s we willen bespreken. In het seizoen 2017-2018 volgen we het @home programma met het boekje ‘De hoop die in ons leeft’. We beginnen om 20:00 uur met koffie en thee bij iemand thuis. Om 20:15 uur beginnen we met gebed, waarna de Bijbelstudie / bespreking van het thema volgt. Om 21:45 uur sluiten we af met gezamenlijk gebed voor en door elkaar. Soms drinken we daarna samen nog wat. We kijken naar elkaar om te en leven met elkaar mee. In de maand december organiseren we een diner en het jaar sluiten we af met een barbecue.”

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top