Open Doors dag

Open Doors dag

Jos van Stiphout
Op 4 november is weer de jaarlijkse Open Doorsdag. Ik werk nu ruim een jaar bij Open Doors en ben geraakt door de manier waarop wereldwijd vervolgde christenen getuigen van hun geloof, sterk staan temidden van angst en onzekerheid, over het lot van dierbaren en over hun eigen lot, en de vreugde die ze beleven wanneer ze door anderen bemoedigd en gesteund worden. Wanneer bekeerde moslims bij elkaar komen in huiskamers, dan zingen ze dezelfde liederen als wij, maar ze zijn continu op hun hoede en houden de voordeur in de gaten. De Bijbel is het boek over vervolgde christenen en die vervolgingen zijn reëel tot op de dag van vandaag. Bidt u mee voor hen en voor het werk van Open Doors? En u bent van harte uitgenodigd om 4 november hier meer over te horen. Meer informatie vindt u hier: https://www.opendoors.nl/ons-werk/dag/ Hartelijke groet Jos van Stiphout

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top