Onderweg naar één kerk - over samenwerking

Onderweg naar één kerk - over samenwerking

Carry Rietveld-van Haaften

Onderweg naar één kerk – over samenwerking

 Op 11 november was er in Kampen een bijeenkomst die in het teken stond van ‘onderweg naar één kerk’. Daar vergaderden de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv. Die vergadering was een klein onderdeel van deze dag, die verder in het teken stond van ontmoeting, verootmoediging en verzoening. Het was de ‘officiële start’ van een proces waarin twee kerkverbanden op weg gaan om weer samen kerk te zijn: onderweg naar 1 kerk.

 Deze landelijke dag was voor de kerkenraad aanleiding om na te gaan welke vormen van samenwerking wij belangrijk vinden. En hoe wij staan tegenover deze hereniging. Het is goed dat de twee landelijke kerken met deze geschiedenis (een scheuring in 1967) nu toenadering zoeken. Als NGK Veenendaal werken we, nu al, graag samen met andere kerken om van betekenis te zijn - en dat is breder dan alleen de GKv. Wij geloven in de veelkleurigheid van Gods Kerk in Veenendaal.

Als de landelijke kerken verder in staat van hereniging zouden komen, kunnen GKV Veenendaal en NGKV Veenendaal onderdeel worden van hetzelfde kerkverband. Dat zal een extra reden zijn om elkaar lokaal op te zoeken. In de bijlage vindt u de lijn die de kerkenraad daarin voorstaat.

 Op 11 november was vanuit onze gemeente ook Anita van Kranenburg aanwezig in de Nieuwe Kerk in Kampen. Anita heeft over deze dag een persoonlijke impressie geschreven: wat er gebeurde en wat het bij haar opriep. Op verzoek van de kerkenraad wil zij die impressie graag met u delen – zie bijlage.

 “Onderweg naar 1 kerk”  - zo heet overigens ook de website, die speciaal voor dit proces is gemaakt. Op deze website (https://onderwegnaar1kerk.nl/) zijn alle toespraken van de dag terug te lezen en vooral de opnamen van de avondviering zijn volgens Anita zeer de moeite waard om terug te kijken!

Misschien hebben wij als gemeente niet zo’n beeld bij dit gebeuren, maar het is goed om te beseffen dat er in het hele land ontwikkelingen gaande zijn waarin NGK en GKv elkaar opzoeken in allerlei vormen van samenwerking en in toenemende mate als samenwerkingsgemeenten.

de kerkenraad

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top