Ministry en gebedspastoraat

Persoonlijke voorbede in de NGK in Veenendaal

Elke zondagmorgen is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Een team van bidders staat elke zondag na de dienst klaar om naar mensen te luisteren en voor hen te bidden. Het is een manier waarop we elkaar als broeders en zusters mogen dienen in liefde. Heel eenvoudig samen in verwachting gaan en staan voor Gods aangezicht. Zijn aanwezigheid zoeken en elkaar bemoedigen  met de liefde van de Heer.

Iedereen mag komen, ook de kinderen.

Voor nadere informatie kan iemand van het gebedsteam benaderd worden.

Ook kan je middels het volgende email adres kontakt op nemen.

ministrygebed@ngk-veenendaal.nl

Gebedspastoraat in de NGK in Veenendaal

Gebedspastoraat is een vorm van pastorale zorg binnen de gemeente.

Wij geloven dat God met Zijn liefde de mens tegemoet wil komen in zijn gebrokenheid om herstel te bieden. God wil ons in alle opzichten heel maken; Hij geneest wonden, Hij vergeeft zonden, Hij verbreekt bindingen en Hij verlost van tegenkrachten (psalm 103:3-5). In het gebedspastoraat strekken we ons uit naar dat herstel, zodat de gebedsvrager meer zal groeien in relatie met God en mensen. Een team van bidders die toegerust zijn voor deze bediening staan klaar om deze zorg te bieden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via gebedspastoraat@ngk-veenendaal.nl

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top