Jeugdteam

Jeugdteam

Alle activiteiten in ons jeugdwerk worden geleid door gemotiveerde mensen. De diverse onderdelen van het jeugdwerk  delen vaak dezelfde ruimte. Daarnaast is er voor goed jeugdwerk ook voldoende geschikt materiaal nodig, goede afstemming (praktisch en inhoudelijk), toerusting en voldoende financiële middelen. Daar is het jeugdteam voor. Verder is hun taak de leiding te motiveren en inhoudelijk te ondersteu­nen.
Het jeugdteam is te bereiken via de mail: jeugdteam@ngk-veenendaal.nl

De leden van het jeugdteam

Elk lid van het jeugdteam is verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van het jeugdwerk. Het jeugdteam bestaat uit:

Engelenburg, Gerard van - Jeugdouderling 12+ - gerardvanengelenburg37@gmail.com
Berensen, Martijn - Jeugdouderling 12- - jeugdouderling12min@gmail.com
Berg, Bas van den - Coördinator catechisatie - bas@dib0.nl
Grutterink, Elise - Coördinator Fireplace - elisegrutterink@gmail.com
Hertog, Jan den - Coördinator clubwerk & JV - Clubcoordinator.ngk@gmail.com
Ham, Jolanda ten - Coördinator kinderwerk - jolandatenham@gmail.com
Snippenberg, Ada van - Secretariaat/penningmeester - jeugdteam@ngk-veenendaal.nl

Jeugdwerker

Binnen onze gemeente is er ook voor 16 uur per week een jeugdwerker actief: Janneke Buitenhuis. Zij is te bereiken via jeugdwerker@ngk-veenendaal.nl

Kernteam jeugdwerk

Het kernteam jeugdwerk is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het jeugdwerk en houdt zich vooral bezig met visie en beleidszaken. Het kernteam jeugdwerk stemt af met de kerkenraad. In het kernteam jeugdwerk zitten de jeugdouderlingen en de jeugdwerker.

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top