Introductie

Wie zijn wij?

De Nederlands Gereformeerde Kerk Veenendaal functioneert sinds 1997 als zelfstandige gemeente. We zijn ontstaan vanuit de NGK Ede, die te groot werd. Vanuit deze groeiende moedergemeente ontstaat per 1 jan. 2015 alweer een nieuwe gemeente, maar nu in Ede zelf. Wij hebben rond de 600 leden, waarvan iets minder dan de helft 21 jaar of jonger is. De gemiddelde leeftijd is tussen de 29 en 30 jaar. 

Overweeg je lid te worden?

Misschien heb je onze diensten een (paar keer) bezocht en voel je je inmiddels al wat thuis. Dat zou mooi zijn. Dan weet je al iets van hoe wij christen willen zijn in deze tijd.

In de NGK Veenendaal worden, naast de kerkdiensten, veel andere activiteiten georganiseerd waar je van harte welkom bent, lid of geen lid. Op deze website lees je er meer over.

Maar misschien wil je niet alleen toehoorder zijn in deze kerk, maar meer betrokken raken bij de gemeenschap die de kerk is. Overweeg je om lid te worden van onze gemeente, of heb je vragen waarop je op deze site niet direct een antwoord vindt, neem dan contact op met scriba@ngk-veenendaal.nl, deze zal je vraag doorspelen aan de predikant. Het is natuurlijk ook prima de predikant of iemand van de kerkenraad hier direct (bijv. op zondag) voor te benaderen.

Wil je in alle vrijblijvendheid vragen stellen over onze gemeente dan kan dat eenvoudig via de mail: predikant@ngk-veenendaal.nl of scriba@ngk-veenendaal.nl. We staan ook altijd open voor een persoonlijk gesprek. We willen namelijk graag weten wie je bent, waar je vandaan komt en hoe we elkaar kunnen versterken in het volgen van de Here Jezus Christus.

Twee maal per jaar is er een introductieavond waar we vertellen over wie we zijn, wat onze visie is, hoe we dit vorm proberen te geven. Eens in de anderhalf jaar wordt dit zelfs uitgebreid met twee avonden waar diverse mensen uit de gemeente vertellen over waar ze mee bezig zijn en waarom ze dit doen. Dit zijn avonden waarop je volop vragen kunt stellen en kennis kunt maken met anderen die net als jij nieuw lid zijn of zich nog oriënteren. We verwachten van nieuwe leden dat ze deze avonden ook meemaken, bij verhindering kun je altijd een volgend jaar nog insteken.

Al met al hopen we dat je je welkom voelt in onze gemeente en we helpen je graag verder op weg. 

Visie

Onze visie kunt u vinden onder deze link
Deze visie geeft helder aan waar we voor staan en is richtinggevend in wat we besluiten op ieder terrein van het gemeente zijn.

Bekijk ook de presentatie van deze visie.

Wat doen wij?

Het hart van onze activiteiten klopt in de eredienst, waar we worden toegerust iedere dag ons christen zijn handen en voeten te geven.

Voor de allerkleinsten is er crèche tijdens de morgendiensten. Tijdens de morgendienst is er voor 4 verschillende leeftijdsgroepen  kindernevendienst. Wekelijks voor de groepen 1 en 2/3 en 4 en om  de andere week 5/6 en 7/8 van de basisschool.
Groep 1 herkent u aan een gele bloem, 2/3 aan een witte en groep 4 aan een rode bloem.
Daarnaast zijn de peuters vanaf 2,5 jaar van harte welkom in De Ark. Deze informatie wordt ook op het scherm getoond.

Een kerk is er niet alleen voor de leden. We zijn enthousiast over wat God ons geeft en willen dat niet voor onszelf houden. Daarom organiseren we tweemaal per jaar een Alphacursus, samen met de Chr. Geref. Kerk (Bethel), waarin je op een ontspannen manier rondom een maaltijd en een inleiding de meest belangrijke dingen van het geloof met elkaar ontdekt en bespreekt.

Verder zijn er jeugdclubs, bijbelkringen en gemeentekringen die tot doel hebben groei in geloof, onderlinge gemeenschap en dienst aan onze naaste.

De kerkenraad bestaat uit de predikant en uit ouderlingen en diakenen die na verkiezing door de gemeente een ambtsperiode kennen van vier jaar.  Er zijn twee bestuurlijke ouderlingen (Geert van der Ploeg en en Jan Peter van den Toren), drie pastoraal ouderlingen (Francisca Hardeman, Gerard van Santen en Leendert van Genderen), drie diakenen (Corrie Mooibroek, Suzanne Mak en Renzo van den Berg) en twee jeugdouderlingen (Martijn Berensen en Jacco van de Loosdrecht). De scriba Carry Rietveld is wel geen lid van de kerkenraad, maar is nauw betrokken bij dit werk en een belangrijke schakel. 
De structuur van de NGK-Veenendaal is in januari 2014 gepresenteerd en deze kunt u hier terugvinden.

 

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top