Berichten

Huis-aan-huis collecte voor Tear in Veenendaal

Help jij mee voor het goede doel?

Wat?                     Huis-aan-huis collecte voor Tear
Waar?                   In Veenendaal
Wanneer?           Van 27 aug. t/m 1 sept.
Hoeveel tijd ?    Het kost je 2 a 3 uur.
Waarom ?         
- Je draagt een steentje bij in de strijd tegen armoede en onrecht (doel: Tear)
- Je hebt lichaamsbeweging en het is lekker licht ’s avonds
- Je leert je buurt kennen
-  Nieuwe collectanten kunnen heel goed gebruikt worden!

Je kunt je aanmelden bij Tear, info@tear.nl, onder vermelding collectanten Veenendaal

Vrijwilligers in heel Nederland in actie voor vluchtelingen

Een recordaantal mensen was vorig jaar wereldwijd op de vlucht. Vaak als gevolg van natuur- en oorlogsgeweld. Ruim 65 miljoen vluchtelingen zijn hierdoor afhankelijk van hulp van anderen.
Duizenden Nederlands zetten zich in de week van 26 t/m 31 maart 2018 in voor hulp aan vluchtelingen, door mee te doen aan de collecteweek van ZOA. Ook in Veenendaal vindt dit jaar weer een collecteweek plaats.

Ieder jaar organiseert de christelijke hulporganisatie ZOA de collecteweek. Duizenden vrijwilligers collecteren door heel Nederland om geld op te halen voor hulp aan vluchtelingen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Zo ook radiopresentator Tim Hendriks van Groot Nieuws Radio. Hij loopt een uurtje collecte in zijn woonplaats Veenendaal.

Hendriks vertelt: “Als ik naar mijn vrolijke zoontje kijk, kan ik me niet voorstellen dat ik met dat mannetje zou moeten vluchten. Daarom collecteer ik, voor de gezinnen die dat wel is overkomen”. Marijke de Jongste van ZOA is blij met zijn inzet. “Gemiddeld levert een uurtje collecteren zo’n vijftig euro op. Daarmee kunnen we een gevlucht gezin bijvoorbeeld al helpen met een voedselpakket. De inzet van vrijwilligers is dus ontzettend belangrijk!”

Helpt u mee?
Om ook dit jaar de collecteweek in Veenendaal mogelijk te maken zijn er veel vrijwilligers nodig. Wilt u zich ook een uurtje inzetten voor slachtoffers van oorlogen en rampen? Meldt u dan aan via zoa.nl/ikdoemee of via augustamul@solcon.nl (coördinator voor de ZOA collecte in Veenendaal).

New Wine winterconferentie

Over iets meer dan een week is het al zover, de New Wine winterconferentie. 

Thema: "Gods stem verstaan – Vertrouwelijke omgang met de Vader"

Deze conferentie is op vrijdagavond en een zaterdag. Ga je ook? Wellicht kunnen we samen rijden. Neem even contact op als je vragen hebt.

De organisatie heeft goede onderwerpen met dito sprekers neergezet.

Wees welkom, het is een inspirerende manier van denken over het Koninkrijk van God.

Dick Lagewaard

 

@home avond 'Omgaan met rouw'

Als christen heb je om te gaan met de gebrokenheid van het dagelijks leven, we weten dat we tijdelijk op aarde wonen. Toch zijn er ingrijpende gebeurtenissen zoals langdurige ziekte, sterfte, verlies van je baan, een relatie die stukloopt, e.d. die ons flink van ons stuk brengen. Of het nu jezelf betreft, of dat je dit als gemeentelid dit van dichtbij meemaakt …

Hoe ga je om met rouwen? Op welke manier maak je verlies in je eigen leven bespreekbaar, ook als het al weer een tijd geleden is? Hoe kan je er zijn voor een ander waar er nog steeds blijvende wonden zijn?

Op de startavond ‘omgaan met rouw’ willen we in een kleine kring in de huiskamer elkaar de gelegenheid geven om te delen hoe je omgaat met het verlies, verlies in je eigen leven, verlies in de gemeente. Dit om van elkaar te leren dat er geen taboe is op het onderwerp ‘rouw’. Tevens willen we uit de Bijbel leren hoe we samen kunnen rouwen.

Opgave vooraf is gewenst. Dat kan per email, naar: bart.slikkerveer@solcon.nl

Wanneer: Woensdag 21 maart 2018
Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Waar: Veenendaal, locatie volgt

Toerustingsavond pastoraat

Dinsdag 30 januari hebben we met de mensen die betrokken zijn bij het pastoraat een toerustingsavond gehad over het thema ‘Bemoedigen en bemoedigd worden’. We kijken terug op een mooie, bemoedigende avond. Leendert van Genderen heeft ons uitleg gegeven over het waarom en hoe van bemoedigen. Bemoedigen is een Bijbelse opdracht, (zie bv. 1 Thess. 5:11). Het is een opdracht voor elke christen, dus ook voor iedereen in onze gemeente. Tegelijk is het ook zo dat het best een grote plaats inneemt in de pastorale gesprekken die we voeren. We verlangen ernaar om een bemoedigende gemeente te zijn. Dat hoeft niet groots te zijn, want het zit hem soms in heel kleine dingen, in het echt luisteren naar elkaar. Hoe zien we elkaar en hoe reageren we op een ander. Proberen we echt van hart tot hart met elkaar te spreken? Begrijpen en aanvaarden we de ander? Benutten we daarin onze kansen? Wat zou het mooi zijn als we allemaal op onze eigen plek bemoedigend bezig zijn. Doet u met ons mee?

Ada van Snippenberg

Netwerk voor jou - collecte aanstaande zondag

Collecte a.s. zondag voor stichting Netwerk voor Jou

Netwerk voor Jou biedt hulp en netwerk aan kwetsbare inwoners van Veenendaal. Naast individuele hulpvragen zijn er ook diverse projecten zoals: wandelen met ouderen, zaalvoetbal met statushouders, gastgezin voor een vluchteling, taalles en Eethuis Suryana.

Netwerk voor Jou stimuleert vooral jongeren om vrijwilligerswerk te doen. Jongeren geven het samenleven in Veenendaal vorm. Jongeren hebben tijd en aandacht voor elkaar en voor de mensen om zich heen. Zo zijn er diverse doelgroepen met elkaar in contact en hebben waardevolle ontmoetingen. Netwerk voor Jou  laat zien hoe dichtbij hulp aan de kwetsbare medemens is en hoe eenvoudig mensen geholpen kunnen worden. Vrijwillige inzet aangevuld door professionele zorg is de basis van een gezonde Veenendaalse samenleving. Zo wordt naastenliefde zichtbaar.

Kijk ook eens naar dit ongeveer 4 minuten durend filmpje over ons werk in Veenendaal:
https://www.youtube.com/watch?v=-UfdMiTyN-c

Speciaal wil ik nog aandacht vragen voor één project namelijk Gastgezin voor een vluchteling/ maatjesproject. Daarmee willen we nieuwkomers in Veenendaal helpen een deel van onze gemeenschap te worden. We zoeken nog mensen die in dit project willen meedoen.
Heeft u/jij zich wel eens afgevraagd of er nog vluchtelingen in Veenendaal zijn? En zou u/jij wel iets voor hen willen betekenen? Daarmee helpen we de vluchtelingen het leven in Nederland te begrijpen en misschien beleeft u/beleef jij ook de warmte van een zuidelijke cultuur. Geven en nemen van beide kanten, dat is gezonde integratie. Deze mensen hebben behoefte aan sociaal contact, hebben een netwerk/ Nederlandse vrienden nodig en daarvoor zijn we op zoek naar mensen die dit mogelijk willen maken!

Na aanmelding proberen we vervolgens een zo nauwkeurig mogelijke match te maken met een vluchteling uit Veenendaal. Dit kan een gezin zijn maar ook een alleenstaande man of vrouw, al dan niet met kinderen. Als maatje verwachten we dat er op regelmatige basis tijd door wordt gebracht met een vluchteling. Het contact is laagdrempelig en gelijkwaardig. Tijdens het contact kan bijvoorbeeld samen gegeten, gesport of geklust worden. Of misschien wel  de markt bezoeken of iets anders doen wat jullie leuk vinden! Het maatjescontact heeft als doel integratie en opbouw van het netwerk van de vluchteling te vergroten.

Graag geeft onze projectcoördinator Madeleine Rodriguez nog meer informatie via

gastgezin@netwerkvoorjou.nl of app: + 49 173 74 15 238 (is een Duits nummer, maar bellen en WhatsApp is sinds 2017 kosteloos).

Wij verheugen ons erop als u/jij geïnteresseerd raakt!

Om de werkzaamheden van Netwerk voor Jou mogelijk te maken is geld nodig.
Netwerk voor Jou is afhankelijk van giften en bijdragen.
De collecte wordt dan ook van harte aanbevolen!

Geld overmaken mag natuurlijk ook. Netwerk voor Jou heeft de ANBI status. De giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Ons rekeningnummer is NL34 RABO 0301 3563 27 ten name van Stichting Netwerk voor Jou.

Namens Stichting Netwerk voor Jou dank ik jullie al vast hartelijk voor jullie bijdrage.

Peter Meijer
Penningmeester
# 06 - 46044317
# penningmeester@netwerkvoorjou.nl
# www.netwerkvoorjou.nl

40 dagen 'wortel schieten' met de Tear kalender

PDF icon Flyer.pdf

Ontwikkelingsorganisatie Tear geeft voor de negende keer een veertigdagenkalender uit. Met de kalender wil Tear christenen helpen om bewust naar Pasen toe te leven en bewust in het leven te staan. Nadat een aantal jaren het accent lag op ‘opstaan’ en ‘in actie komen’, is het thema dit keer ‘Wortel schieten’. Hoe dieper je wortels, des te steviger je staat en des te verder je takken kunnen reiken.  via de website van .

Preek over Mat 18:20

PDF icon 2018 01 28 Mat 18 20 waar twee of drie.pdf

Op verzoek de PP van de preek van vanmorgen

DL

geboren 9 januari 2018

dankbaar en blij melden Thomas en Josien van Buren de geboorte van Job Willem Johan.

Op het kaartje staat:

een boog in de wolken als teken van trouw

staat boven zijn leven, zegt: 'Ik ben bij jou'.

In tijden van reugde, maar ook van verdriet,

is hij bij U veilig, U die hem ziet.

 

Belt u even als u Job wilt bewonderen?

geboren 13 januari 2018

Op 13 januari 2018 werd Joyce Elianne (Jaweh is mijn God) geboren. Joyce is de dochter van Jedidja en Robert Boot. We feliciteren hen en hun kinderen met dit nieuwe leven.

'Door Hem bedacht, door Hem gemaakt

Door Hem geliefd en aangeraakt

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk

Je bent meer dan een wonder'

 

Graag even bellen als u op bezoek wilt.

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top