Berichten

Interactieve dienst zondagmiddag, God en het lijden

Afgelopen zondag legde ik de biddagpreek opzij na het overlijden van Sanne van Leeuwen en hebben we geluisterd naar de woorden van Romeinen 8. God heeft deze dienst gebruikt, merk ik aan de reacties.  Wel zijn er vragen die nu opnieuw opkomen. Hoe zit het dan met het lijden en God? In de dienst van Sanne, a.s. zaterdag, komt een vers van Job voor. Ook kennen velen van ons zondag 10 van de catechismus. Hoe kunnen we hierin een goede weg zoeken? Daar gaat het over op het interactieve bijbelforum a.s. zondagmiddag. 

Dick Lagewaard

Psalm 92: 1, 2 / Gebed / Romeinen 8: 17 - 25 / Gezang 358: 2 / Job 1: 20 - 22 / Job 2: 9,10 / Bijbelstudie door DL / Gesprek in grote groep of kleine groepen / Gez. 86: 1, 3, 7 / Gebed door iemand van de aanwezigen / Hemelhoog 609 Machtig God, sterke Rots / Zegen

Heeft u de preek van zondag nog niet gehoord? Hier is deze te beluisteren.

 

 

Uitnodiging voor Sedermaaltijd in Stille Week

De voorbereidingen voor de interkerkelijke Vespers in de Stille Week zijn in volle gang.
Dit jaar willen we voor het eerst in deze week ook aansluitend op een Vesper een sedermaaltijd aanbieden.

De sedermaaltijd is een maaltijd volgens de Pesach liturgie zoals die door de Joden wordt gevolgd. Wij zullen een Messiaanse liturgie volgen, waardoor we de rijkdom van de Joodse symboliek kunnen proeven, maar ook nog intenser de lijdensgang van onze Messias kunnen volgen.

We houden deze maaltijd op dinsdag 27 maart, in het Bethelhuis, direct aansluitend op de Vesper. Houd er rekening mee dat deze maaltijd pas tussen 22:30 en 23:00 uur afgelopen zal zijn. Toch denken we dat het een bijzondere belevenis zal zijn om dit mee te maken!

We raden aan om voorafgaand aan de Vesper wel zelf een maaltijd te nuttigen. Tijdens de Sedermaaltijd zullen we ook nog soep en matzes geserveerd krijgen als ‘hoofdmaaltijd’, naast de symbolische gerechten die onderdeel zijn van de liturgie.

De mannen krijgen bij binnenkomst een keppeltje uitgereikt, voor de vrouwen gelden geen nadere kledingvoorschriften. Je bent van harte welkom bij deze bijzondere gelegenheid, maar er is slechts beperkt plaats! Plaatsen worden verdeeld naar ratio van de organiserende kerken en in volgorde van aanmelding. We moeten wel een bijdrage vragen van € 10,00 ter bestrijding van de onkosten.

Wil je dit meemaken? Meld je dan z.s.m. aan door een email met bevestiging te sturen aan ondergetekende: anitavk@gmail.com

Hartelijke groet namens de Vesperwerkgroep uit GKV, CGK (Bethelkerk) en NGK,
Anita van Kranenburg

Overlijden van Sanne van Leeuwen

Het was een grote schok, zondag, het plotselinge overlijden van Sanne van Leeuwen, de dochter van Evert Jan en Caroline en oudste zus van Lieke en Thijs. Acht jaar jong nog maar. Het gezin is geruime tijd bij ons te gast geweest en zat vaak vooraan in de kerk. Ook zijn er veel directe familieverbanden, Marianne van Daalen en Suzanne de Roos zijn zussen van Caroline, dit treft hun gezinnen ook. Behalve dat was Sanne een meisje dat op de kindernevendienst fris op een betrokken en gelovige manier aanwezig was. Zo heeft de leiding afgelopen zondag een bijeenkomst met de jongeren van KND groep 5 ingelast om over haar overlijden te spreken en samen met de kinderen te bidden. Dat was een goede actie op heel korte termijn. 

Het is heftig, schokkend, het hoort niet zo. Toch gaan we haar begraven, zaterdag. Ik zal deze dienst leiden. Wilt u bidden voor Gods zegen over dit gezin, deze gezinnen en ieder die hierdoor mee geraakt wordt?

Op het ledengedeelte staat de rouwkaart met meer informatie. 

Zie ook dit artikel uit de Rijnpost en hier het condoleanceregister

Dick Lagewaard

Startavond over rouw - 21 maart

Als christen heb je om te gaan met de gebrokenheid van het dagelijks leven, we weten dat we tijdelijk op aarde wonen. Toch zijn er ingrijpende gebeurtenissen zoals langdurige ziekte, sterfte, verlies van je baan, een relatie die stukloopt, e.d. die ons flink van ons stuk brengen.
Of het nu jezelf betreft, of dat je dit als gemeentelid dit van dichtbij meemaakt …
 
Hoe ga je om met rouwen? Op welke manier maak je verlies in je eigen leven bespreekbaar, ook als het al weer een tijd geleden is? Hoe kan je er zijn voor een ander waar er nog steeds blijvende wonden zijn?
 
Op de startavond ‘omgaan met rouw’ willen we in een kleine kring in de huiskamer elkaar de gelegenheid geven om te delen hoe je omgaat met het verlies, verlies in je eigen leven, verlies in de gemeente. Dit om van elkaar te leren dat er geen taboe is op het onderwerp ‘rouw’. Tevens willen we uit de Bijbel leren hoe we samen kunnen rouwen.
 
Opgave vooraf is gewenst. Dat kan per email, naar: bart.slikkerveer@solcon.nl
 
Wanneer:          Woensdag 21 maart 2018
Tijd:                   19.45 – 21.45 uur
Waar:                Veenendaal
 

Noodhulp voor Papaoea-Nieuw-Guinea

Al decennialang helpen we de mensen van Papoea-Nieuw-Guinea met het vertalen van de Bijbel. Maar wat doe je als dat gebied getroffen wordt door een natuurramp?

Voor ons is het duidelijk: op dat moment is het tijd voor actie. Meer dan 150.000 mensen werden de afgelopen week getroffen door aardbevingsgeweld. Hulp van enige omvang blijft tot nu toe uit, omdat het afgelegen gebied zeer moeilijk toegankelijk is. De mensen in Papoea-Nieuw-Guinea kijken naar ons voor hulp. Helpt u mee?

Op dit moment is er vooral behoefte aan water, voedsel en medicijnen. De overheid is niet in staat het gebied te bereiken, en andere buitenlandse organisaties zijn er in het gebied nauwelijks te vinden. Dankzij onze kennis van het gebied en de goede relaties met de lokale bevolking kunnen we nu samen met MAF snel noodzakelijke hulp bieden.

Op wycliffe.nl/noodhulp leest u alles over onze inzet en kunt u online doneren. Of geef op: NL44 RABO 0145 2886 76 o.v.v. 'Noodhulp Papoea-Nieuw-Guinea'.

Onze medewerker en Bijbelvertaalster Anne Stoppels was in het gebied op het moment dat de aardbeving plaatsvond. “Men is hier wel wat gewend als het om aardbevingen gaat, maar dit is van een heel andere orde. Veel mensen zijn compleet in paniek. Gisteren was er weer een aardbeving met een kracht van 6.7 op de Schaal van Richter. Ook zijn er nog steeds naschokken, om de 10 tot 20 minuten. Mensen zijn uit angst weggevlucht uit de dorpen en zitten nu hutje mutje bij onze landingsbanen.”

In het gebied zijn vanuit Wycliffe Bijbelvertalers 18 Nederlandse veldwerkers actief. Zij maken het allemaal naar omstandigheden goed. Maar dat kunnen we niet zeggen over de vele mensen met wie we samenwerken, verspreid over een enorm gebied. Helpt u mee om de eerste nood te lenigen?

Bram van Grootheest

Wat oud is kan ook vernieuwend zijn

Afgelopen najaar heb ik op het leerhuis van de CGK, GKV en NGK gesproken over het werk van de Heilige Geest vanuit de belijdenisgeschriften.

Iets daarvan deelde ik gisteravond op de verdiepingsgroep. Niemand zei dat het saai of stoffig was. Wel zeiden ze: "Intens!" "Groot!"

Oordeel zelf.

Dick Lagewaard

 

E. Dordtse Leerregels (17e eeuw)  III/IV,11

God brengt bekering ....doordat Hij het Evangelie door middel van de prediking laat horen  en het verstand door de Heilige Geest zo sterk laat verlichten, dat zij goed begrijpen en onderscheiden wat Gods Geest hun wil leren (en geeft Hij hen door de Heilige Geest helder inzicht zodat ze de Boodschap van de Geest van God goed kunnen begrijpen en kunnen beoordelen wat van God komt en wat niet)

....en Hij dringt ook door tot in het diepst van de mens met de krachtige werking van diezelfde Geest, die wedergeboorte werkt;

Hij opent het gesloten hart, Hij maakt het harde zacht, Hij besnijdt het onbesnedene, Hij vernieuwt de wil:

van dood maakt Hij hem levend, van slecht goed, van onwillig gewillig, van weerbarstig gehoorzaam

Hij brengt de wil zover en geeft deze zoveel kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

III/IV, 12 (!!, DL)

Dit is de wedergeboorte, de vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de dood en levendmaking,

die God zonder ons in ons tot stand brengt en waarover in de Schrift zo indrukwekkend gesproken wordt.

God brengt deze wedergeboorte niet tot stand door alleen te laten prediken of een appél op ons te doen.

Zij geschiedt niet op zo'n manier dat de mens, wanneer God voor zijn deel zijn werk voltooid heeft, nog steeds bij machte is al dan niet wedergeboren en bekeerd te worden.

Nee, het is een volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking....

niet minder krachtig dan zijn werk bij de schepping of de opwekking van doden

....en wanneer de wil vernieuwd is, wordt hij niet alleen door God geleid en bewogen; maar door God in beweging gebracht, werkt hij zelf ook.

Daarom wordt terecht gezegd dat de mens zelf gelooft en zich bekeert door de genade, die hij ontvangen heeft.

 

 

Uitnodiging voor toerustingsavond van Koers houden

We nodigen al onze zussen van harte uit voor de toerustingsavond van maandag 19 maart. Op deze avond zullen we stilstaan bij het laatste gedeelte van de 1e brief van Petrus. Hij moedigt ons aan om vol te houden. Ook als je moet lijden om je geloof. Er zal een echtpaar uit Iran hun (geloofs)verhaal met ons delen. We hopen dat we met elkaar bemoedigd mogen worden om onze hoop op Hem te richten.

Inloop is vanaf 19.30 en we beginnen de avond om 20.00. Ook van harte welkom als je nog niet eerder bent geweest of (nog) niet op een kring zit! Graag even van te voren opgeven via koershouden@gmail.com

Vesper 11 maart 2018

Volgende week zondag 11 maart zal er in de middag weer een vesper zijn. Zeker in deze tijd van inkeer in de tijd voor Pasen is het mooi om tijd te hebben voor bezinning, stilte en gebed.
Deze keer staan psalm 142 en Handelingen 12: 1-19 centraal. Het thema is: Een nacht uit het leven van Petrus.
De vesper zal geleid worden door zr. Anita van Kranenburg.
Aanvang 16.30 uur.
Iedereen van harte uitgenodigd.

De vesper commissie

Vacaturemarkt Jeugdwerk

Als gemeente zeggen we: “Het belangrijkste doel van ons jeugdwerk is dat jongeren Jezus leren kennen en er voor kiezen met hem te gaan leven.” Dit gaat gepaard met hilarische momenten, mooie gesprekken, moeilijke vragen,  veel gezelligheid en creativiteit. Geen hogere wiskunde, maar gewoonweg je leven delen. Dat wil je niet missen!

Aankomende zondag, na de ochtenddienst, vindt de jaarlijkse vacaturemarkt van het jeugdwerk plaats. We vertellen jullie graag over de vacatures die in september vrij komen. Er is volop keuze; voor alle groepen van de kindernevendienst zoeken we nieuwe leiders en ook voor een aantal clubs kunnen we enthousiaste mensen gebruiken. Daarnaast zoeken we ook versterking van het jeugdteam; de functie van kinderwerkcoördinator komt vrij. Weten wat het inhoud? Esther Mollema kan je er alles over vertellen!

Wil je wel betrokken raken bij het jeugdwerk, maar weet je niet goed op welke manier? Spreek gerust een van ons aan. Graag denken we met je mee wat bij jou en jouw situatie past.

Tot zondag!

Namens het jeugdteam,
Janneke Buitenhuis

Oja, in deze dagen komen de nieuwe vacatures met uitgebreide omschrijvingen ook op de site te staan. Hier kun je meer informatie en contactgegevens vinden. Zie Jeugdwerk > Vacatures.

24/7 gebedsweek voor Veenendaal, 16 - 22 maart

Voorwoord

In Januari was Ron van der Spoel in Veenendaal om toerusting te geven rond gebed. Deze avond was een directe aanleiding om dit initiatief voor Veenendaal te nemen. Van politici hoor ik regelmatig hoe belangrijk zij het vinden dat kerken bidden voor de overheid en de samenleving. Ik beveel dit initiatief dat vanuit de PKN is ontstaan dan ook van harte aan!

Dick Lagewaard

Bidden voor ons dorp!

Gezocht 168 christenen die in een week rond de gemeenteraadsverkiezingen één uur vrij wil maken om te bidden voor ons dorp. Van vrijdag 16 maart tot en met donderdag 22 maart. Het huis van gebed aan de Spanjaardgoed (tegenover de Bethelkerk) stelt haar ruimte beschikbaar voor u om één uur apart te zetten voor God.

“Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.” Jeremia 29:7 Wat zou het mooi zijn als we ons als christenen in Veenendaal verenigen in gebed om de zegen van God te vragen.

Veel mensen zeggen: een uur, dat is lang! 10 minuten bidden is al heel wat voor mij. De ervaring leert dat mensen die hieraan mee gedaan hebben zich opnieuw op willen geven. Dat uur apart zetten in een ruimte waar continu gebeden wordt is zo om! Het is niet zomaar bidden. Het is Gods aanwezigheid proeven, geraakt worden door Zijn aanwezigheid. Geraakt worden door dingen die van binnen op eens aan de oppervlakte komen in een veilige ruimte bij onze Heiland Jezus.
Wij zullen zorgen dat er in de ruimte ook heel concreet punten zijn om voor te bidden die ons dorp aangaan. Wilt u deze tijd investeren of heeft u vragen, neem dan contact op met huisvangebedveenendaal@gmail.com Zij sturen u een mail met instructies over de locatie. Daarnaast is het de bedoeling dat u zelf via DEZE LINK  een uur uitzoekt om te gaan bidden.

Ik wil je vragen om zelf een uur in te plannen, anderen uit te nodigen om ook deel te nemen aan deze actie en in de voorbereiding te bidden dat mensen hierin willen investeren. Velen moeten hiervoor een drempel over. We zijn ook aan het nadenken hoe we na die tijd een vervolg kunnen geven. Er zijn ideeën maar dat vraag een goede doordenking en gebed.

Hartelijke groet,

Arnold Vellekoop

 

 

 

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top