Berichten

Toerustingsavond pastoraat

Dinsdag 30 januari hebben we met de mensen die betrokken zijn bij het pastoraat een toerustingsavond gehad over het thema ‘Bemoedigen en bemoedigd worden’. We kijken terug op een mooie, bemoedigende avond. Leendert van Genderen heeft ons uitleg gegeven over het waarom en hoe van bemoedigen. Bemoedigen is een Bijbelse opdracht, (zie bv. 1 Thess. 5:11). Het is een opdracht voor elke christen, dus ook voor iedereen in onze gemeente. Tegelijk is het ook zo dat het best een grote plaats inneemt in de pastorale gesprekken die we voeren. We verlangen ernaar om een bemoedigende gemeente te zijn. Dat hoeft niet groots te zijn, want het zit hem soms in heel kleine dingen, in het echt luisteren naar elkaar. Hoe zien we elkaar en hoe reageren we op een ander. Proberen we echt van hart tot hart met elkaar te spreken? Begrijpen en aanvaarden we de ander? Benutten we daarin onze kansen? Wat zou het mooi zijn als we allemaal op onze eigen plek bemoedigend bezig zijn. Doet u met ons mee?

Ada van Snippenberg

Netwerk voor jou - collecte aanstaande zondag

Collecte a.s. zondag voor stichting Netwerk voor Jou

Netwerk voor Jou biedt hulp en netwerk aan kwetsbare inwoners van Veenendaal. Naast individuele hulpvragen zijn er ook diverse projecten zoals: wandelen met ouderen, zaalvoetbal met statushouders, gastgezin voor een vluchteling, taalles en Eethuis Suryana.

Netwerk voor Jou stimuleert vooral jongeren om vrijwilligerswerk te doen. Jongeren geven het samenleven in Veenendaal vorm. Jongeren hebben tijd en aandacht voor elkaar en voor de mensen om zich heen. Zo zijn er diverse doelgroepen met elkaar in contact en hebben waardevolle ontmoetingen. Netwerk voor Jou  laat zien hoe dichtbij hulp aan de kwetsbare medemens is en hoe eenvoudig mensen geholpen kunnen worden. Vrijwillige inzet aangevuld door professionele zorg is de basis van een gezonde Veenendaalse samenleving. Zo wordt naastenliefde zichtbaar.

Kijk ook eens naar dit ongeveer 4 minuten durend filmpje over ons werk in Veenendaal:
https://www.youtube.com/watch?v=-UfdMiTyN-c

Speciaal wil ik nog aandacht vragen voor één project namelijk Gastgezin voor een vluchteling/ maatjesproject. Daarmee willen we nieuwkomers in Veenendaal helpen een deel van onze gemeenschap te worden. We zoeken nog mensen die in dit project willen meedoen.
Heeft u/jij zich wel eens afgevraagd of er nog vluchtelingen in Veenendaal zijn? En zou u/jij wel iets voor hen willen betekenen? Daarmee helpen we de vluchtelingen het leven in Nederland te begrijpen en misschien beleeft u/beleef jij ook de warmte van een zuidelijke cultuur. Geven en nemen van beide kanten, dat is gezonde integratie. Deze mensen hebben behoefte aan sociaal contact, hebben een netwerk/ Nederlandse vrienden nodig en daarvoor zijn we op zoek naar mensen die dit mogelijk willen maken!

Na aanmelding proberen we vervolgens een zo nauwkeurig mogelijke match te maken met een vluchteling uit Veenendaal. Dit kan een gezin zijn maar ook een alleenstaande man of vrouw, al dan niet met kinderen. Als maatje verwachten we dat er op regelmatige basis tijd door wordt gebracht met een vluchteling. Het contact is laagdrempelig en gelijkwaardig. Tijdens het contact kan bijvoorbeeld samen gegeten, gesport of geklust worden. Of misschien wel  de markt bezoeken of iets anders doen wat jullie leuk vinden! Het maatjescontact heeft als doel integratie en opbouw van het netwerk van de vluchteling te vergroten.

Graag geeft onze projectcoördinator Madeleine Rodriguez nog meer informatie via

gastgezin@netwerkvoorjou.nl of app: + 49 173 74 15 238 (is een Duits nummer, maar bellen en WhatsApp is sinds 2017 kosteloos).

Wij verheugen ons erop als u/jij geïnteresseerd raakt!

Om de werkzaamheden van Netwerk voor Jou mogelijk te maken is geld nodig.
Netwerk voor Jou is afhankelijk van giften en bijdragen.
De collecte wordt dan ook van harte aanbevolen!

Geld overmaken mag natuurlijk ook. Netwerk voor Jou heeft de ANBI status. De giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Ons rekeningnummer is NL34 RABO 0301 3563 27 ten name van Stichting Netwerk voor Jou.

Namens Stichting Netwerk voor Jou dank ik jullie al vast hartelijk voor jullie bijdrage.

Peter Meijer
Penningmeester
# 06 - 46044317
# penningmeester@netwerkvoorjou.nl
# www.netwerkvoorjou.nl

40 dagen 'wortel schieten' met de Tear kalender

PDF icon Flyer.pdf

Ontwikkelingsorganisatie Tear geeft voor de negende keer een veertigdagenkalender uit. Met de kalender wil Tear christenen helpen om bewust naar Pasen toe te leven en bewust in het leven te staan. Nadat een aantal jaren het accent lag op ‘opstaan’ en ‘in actie komen’, is het thema dit keer ‘Wortel schieten’. Hoe dieper je wortels, des te steviger je staat en des te verder je takken kunnen reiken.  via de website van .

Preek over Mat 18:20

PDF icon 2018 01 28 Mat 18 20 waar twee of drie.pdf

Op verzoek de PP van de preek van vanmorgen

DL

geboren 9 januari 2018

dankbaar en blij melden Thomas en Josien van Buren de geboorte van Job Willem Johan.

Op het kaartje staat:

een boog in de wolken als teken van trouw

staat boven zijn leven, zegt: 'Ik ben bij jou'.

In tijden van reugde, maar ook van verdriet,

is hij bij U veilig, U die hem ziet.

 

Belt u even als u Job wilt bewonderen?

geboren 13 januari 2018

Op 13 januari 2018 werd Joyce Elianne (Jaweh is mijn God) geboren. Joyce is de dochter van Jedidja en Robert Boot. We feliciteren hen en hun kinderen met dit nieuwe leven.

'Door Hem bedacht, door Hem gemaakt

Door Hem geliefd en aangeraakt

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk

Je bent meer dan een wonder'

 

Graag even bellen als u op bezoek wilt.

Interkerkelijke week van gebed

PDF icon 9126.pdf

Zoals in voorgaande jaren wordt er in 2018 ook weer een week van gebed gehouden van zondag 21 januari tot zaterdag 28 januari. De week van gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland. In Veenendaal werken weer veel kerken en geloofsgemeenschappen samen en zijn we te gast in verschillende kerken. Ook al doen we als NGK sinds een aantal jaar hier niet actief aan mee, we steunen het initiatief uiteraard van harte! 

Wereldwijd staan we in 2018 samen biddend op tegen onrecht. Vrijheid van slavernij wordt in deze week dagelijks uitgewerkt in het thema ‘Recht door zee’. Centraal staat het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is afkomstig van christenen uit het Caribisch gebied.

De oecumenische kerkdienst als start van deze week is op zondag 21 januari en wordt gehouden in ‘Onder Ons’ aan de Fluiterstraat. Dat is iedere zondag de plaats van samenkomen van de Kerk van de Nazarener. Ieder is hier van harte welkom.

Samenkomsten in de Week van Gebed.

Zondag 21 januari: Startdienst 10.30 uur in gebouw Onder Ons, Fluiterstraat 26. (Kerk van de Nazarener).
Maandag 22 januari. Kerkgebouw Sola Fide, Eikenlaan. Voorbereiding: Sola Fide en Aller Erf.
Dinsdag 23 januari. Bethelkerk, Spanjaardsgoed 7. Deze bijeenkomst is samen voorbereid met het Leger des Heils.
Woensdag 24 januari. Rooms Katholieke Salvator Kerk, Adriaen van Ostadelaan 56. Voorbereiding RK-kerk, Sionskerk en Westerkerk.
Donderdag 25 januari. Petrakerk, Kerkenwijk 135. Samen voorbereid met YCF.
Vrijdag 26 januari. Ontmoetingshuis, Spiesheem Veenendaal-Oost. Deze bijeenkomst is voorbereid door de Herv. Gemeente en Bethelkerk.
Zaterdag 27 januari. Gebouw van Baptistengemeente, De Schutterij 2. Voorbereid door Evangeliegemeente De Regenboog en Baptistengemeente.

De door-de-weekse bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Dick Lagewaard

Stilok zoekt medewerkers

Binnenkort gaat de nieuwe programmering in van Stilok. Hierbij hebben we meer zendtijd gekregen dan we hadden, waar we dankbaar voor zijn. Want zo hebben we meer tijd om het Evangelie over de radio te laten horen. Dit heeft wel als gevolg dat we nog medewerkers tekort komen. O.a. doordat sommige programma's nu elke week uitgezonden zullen worden in plaats van 1 keer per 14 dagen. Maar ook doordat bij sommige programma's (bijna) geen medewerkers meer zijn.
Daarom hierbij een oproep of er mensen zijn die willen meewerken! We zoeken momenteel vooral:
- een extra team voor Op Nivo (mensen met een verstandelijke beperking)
- uitbreiding/ een extra team voor Accent
- nieuwe mensen voor de jongerenprogramma's ZEP en Xplore (daar zijn binnenkort geen medewerkers meer voor!)
- uitbreiding voor Meditatief Moment
Naast het samenstellen en presenteren van de programma's is het ook erg belangrijk dat de techniek goed geregeld kan blijven worden. Daarom zoeken we ook 
- enthousiaste en vakkundige technici!
Ervaring is niet vereist, maar wel een pré!
Mensen die interesse hebben kunnen mailen naar info@stilok.nl

Hartelijke groet namens het bestuur van Stilok,
Marleen Walvaart

Vesper aanstaande zondagmiddag 14 januari

Aanstaande zondag (14 januari) zal er weer een vesper zijn in onze gemeente. Deze wordt gehouden in de middag om 16.30 uur. Ook interkerkelijk is er inmiddels meer aandacht voor deze mooie, verstilde manier om de zondag mee af te sluiten; tijd voor meditatie, stilte en gebed.

Deze keer staan psalm 111 en Job 28 centraal, het zoeken naar wijsheid. Een thema dat goed past nu we staan aan het begin van een nieuw jaar.

Voorganger is Nel van Dam

Wilt u/jij met ons samen zijn in dit avondgebed, van harte uitgenodigd

Vrouwendag 2018???

Tot nu toe heeft zich nog geen gemeente gemeld voor het organiseren van de NGK-vrouwendag in 2018. Misschien bent u er nog niet aan toegekomen om het hier met elkaar over te hebben? Wacht er niet te lang mee, de voorbereidingen kosten wel de nodige tijd. Het kan ook zijn dat er geen behoefte meer is aan zo’n landelijke vrouwendag. Of misschien slaan we dit jaar over en pakt een gemeente het volgend jaar weer op?

Ter geruststelling: u hoeft het niet allemaal zelf te bedenken. Er ligt een compleet draaiboek klaar, waar u zo gebruik van kunt maken. We helpen u graag op weg!

En over de benodigde financiële middelen hoeft u zich ook niet direct zorgen te maken, want voor een organiserende gemeente is een opstartbedrag beschikbaar. Als we eind februari geen aanmelding ontvangen hebben voor de organisatie in 2018 of 2019, dan zullen we dit opstartbedrag overmaken naar een goed doel.

Neemt u de uitdaging aan? Dan komen we binnenkort graag het stokje overdragen!

U kunt zich melden bij Klarie Stoter van De Rank in Emmeloord, e-mailadres: familiestoter@hotmail.com.

De Emmeloorder vrouwen.

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top