Berichten

Zondagmiddag: welkom thuis!

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U

Komende zondagmiddag is er weer een droomdienst. De vorige keer was het thema Thuiskomen bij de Vader. Deze keer staat in het teken van thuis zijn bij God, onze Vader. We zullen stilstaan bij wat dit betekent en er is ruimte om persoonlijk en samen God te ontmoeten. Van harte welkom! We beginnen om half 5.

Morgengebed in Veenendaal West tussen Pasen en Pinksteren

Er zijn drie kerken in Veenendaal West, samen bieden we tweemaal per week in West een wijding met een vaste liturgie waarmee de dag begonnen wordt.  

Tijd: van 08.45 – 09.05 uur op elke dinsdag en vrijdag.

Een vast ritueel wordt gevolgd, zoals dat ook in de kloosters werd/wordt gedaan: aansteken kaar/ stilte / openingstekst / lezen psalmgebed  / inleiding lezing / lezing (evangelie, aansluitend aan de tijd) / moment van inkeer en verstilling / afsluiten met lied (cantica) / gebeden door de gastheer/gastvrouw (met iedere keer weer een bepaald thema) / zegen

Het is interkerkelijk en ieder is van harte welkom. Er is doorgaans een groep van tussen de 15 en 20 mensen. Zelf ben ik eens in de maand ook de gastheer/voorganger. Iedere keer weer besef ik hoe goed het is om zo samen de dag aan God te wijden. 

Mede namens mijn collega's Machiel Karelse en Wijgert Teeuwissen van de Westerkerk en Tineke Wielstra van de Goede Reede

Dick Lagewaard

 

Een nieuwe fase...

Geliefde broeders en zusters van de NGK Veenendaal,

Tot mijn grote vreugde kan ik jullie melden dat ik met ingang van 1 juni 2018 werkzaam zal zijn in de Kruiskerk in Arnhem, een samenwerkingsgemeente van NGK en CGK. Ik mag daar aan de slag als jongeren- en gezinswerker voor de komende twee jaren. Het werken met jongeren loopt als een rode draad door mijn leven en heeft mijn hart; daarom is dit echt een prachtige kans voor mij om daar de komende jaren mijn kennis en ervaring te mogen inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat het ook een prachtige voorbereiding zal zijn op mijn toekomstig predikantschap.
In de komende twee jaar hoop ik dan (naast mijn werk) mijn studie theologie aan de TUA te gaan afronden en na de zomer van 2020 beroepbaar te zijn als predikant.

Verder zal ik op 25 april 2018 een preekvoorstel houden bij de NGP, dat beoordeeld zal gaan worden in het kader van mijn aanvraag tot preekbevoegdheid binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Die procedure neemt wel enige tijd in beslag, maar begin van de zomer zal deze waarschijnlijk wel formeel afgerond zijn. Inmiddels staan er al verschillende preekbeurten vanaf de zomer in mijn agenda en daar zie ik ook erg naar uit...

Ik schrijf jullie dit, omdat beide heugelijke feiten ervoor zullen zorgen dat ik minder in de kerkdiensten van de NGK Veenendaal aanwezig zal kunnen zijn. Ik wil zeker 2x per maand in Arnhem de morgendienst meemaken, om herkenbaar en aanspreekbaar te zijn als jongeren- en gezinswerker. Daarnaast zal ik regelmatig ook preekbeurten gaan vervullen in NGK gemeenten elders. Helaas zal ik daarom ook niet langer kunnen meedraaien in het ministryteam…

Ik blijf wel lid in de NGK Veenendaal, maar jullie zullen mij dus veel minder gaan zien. Het leek me goed om dit zelf aan jullie te melden, zéker omdat ik vanuit de gemeente de afgelopen jaren ook zoveel belangstelling heb ervaren voor mijn studietraject!

Voor de volledigheid: aankomende zondag (8 april) zal ik voorgesteld worden aan de gemeente in Arnhem en in een dienst eind mei/begin juni zal ik officieel bevestigd worden.

In Christus verbonden,
Anita van Kranenburg

 

Nieuwsbrief Roemenië, Anneke en Alexandru

PDF icon Roemenie nieuwsbrief VJ18.pdf.pdf

In de nieuwsbrief in de bijlage leest u informatie over het werk van Anneke en Alexandru in Roemenië. Mooi werk waar regelmatig voor gecollecteerd wordt en wat door onze gemeente ondersteund wordt. Een nieuwsbrief zal elk kwartaal uitkomen, deze eerste is nog wat algemeen van aard, omdat nog niet iedereen bekend is met hun werk, de volgende zullen meer ingaan  op de actualiteit.

Voor het werk worden ook nog steeds sponsors gezocht. Dus overweegt u sponsor te worden, heeft u vragen, opmerkingen of leuke ideeën? Neem dan gerust op met de thuisfrontcommissie via het emailadres: 
roemenie-tfc@ngk-veenendaal.nl.


U kunt ons natuurlijk ook persoonlijk benaderen.
Vriendelijke groet, ook namens Anneke en Alexandru, van de thuisfrontcommissie:

Anja Meijer
Christine Marck
Robert Versteeg
Agnes van Asselt
Gert Peek

Vriendelijke groeten,

 

koffiedrinken van 1 april

wordt één zondag opgeschoven. Op 8 april is er dan volop gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee.

Matzes met Goede Vrijdag

Zoals u in het verslag van de kerkenraad (nov. 2017) heeft kunnen lezen is besloten dat we met Goede Vrijdag avondmaal vieren met matzes in plaats van brood. Jezus stelde ooit het avondmaal in terwijl ze een Pesachmaal vierden (dinsdag 27 maart kunt u zo'n sedermaaltijd vieren), dit deed hij met gebruik van ongezuurd brood, matzes.

Als kerkenraad geloven we enerzijds dat het ons vrij staat te kiezen voor de vorm waarin we het avondmaal vieren (met matzes of brood, maar ook met wijn of druivensap). Anderzijds willen we graag gemeenteleden tegemoet komen voor wie het een verrijking is om het met matzes te vieren.

Waarom het verrijkend kan zijn: Matzes kun je echt bréken en zo is het mogelijk om nog meer stil te staan bij het moment voor zijn kruisiging waarop Jezus het vierde en instelde voor ons. Je laat het ook rond gaan terwijl iedereen er zelf een stukje van af breekt ("het brood dat wij breken"). En tenslotte, zoals gezegd, bij de instelling van het avondmaal gebruikte Jezus dit ook.

We zien samen uit naar een verdiepende Goede Vrijdag en een Pasen vol hoop.

Namens de kerkenraad,

Dick Lagewaard

Jeugdwerk - Nieuwe leiders gezocht!

Drie weken geleden hebben we tijdens de vacaturemarkt de nieuwe vacatures in het jeugdwerk gepresenteerd. Misschien hebben we je wel gemist of moest je er nog even over nadenken..? We zetten de vacatures, die per september vrij komen, graag nog even voor je op een rijtje:

  • Vind je het leuk betrokken te raken bij kinderen van de basisschoolleeftijd? Voor de kindernevendienst op zondagochtend zoeken we voor de groepen 1 t/m 6 nog nieuwe leiders.
  • Liever doordeweeks aan de slag? Op dinsdagavond, de oneven weken, vindt club voor groep 5/6 plaats. Daar kunnen we nog drie enthousiaste leiders gebruiken. In de even weken, ook op dinsdag avond is er club voor groep 7/8, hier zoeken we nog een vrouw die het team komt versterken.
  • Trekt de oudere jeugd je meer? Geef je dan op als leider voor TC2! Deze jongeren uit klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs komen een keer in de twee weken samen op de zondagavond. Daarnaast zoeken we nog één JVcoach die met de jongeren van JV wil optrekken.

We jouw en uw hulp hard nodig om deze 15(!) openstaande vacatures in te vullen en de Clubs en Kindernevendienst ook volgend jaar door te kunnen laten gaan. Kunnen we op jullie rekenen?
Kijk snel op de website voor meer informatie  en geef je op!

Namens het hele jeugdteam,
Janneke Buitenhuis

 

Vespers 2018 Samen stil worden……

Nu is de tijd gekomen
van stilte en gebed
van lijden niet te doorgronden
die ons in de vrijheid heeft gezet.

In de laatste week voor Pasen, de Stille Week, worden er Vespers gehouden. Evenals vorig jaar doen we dat samen met de gemeenteleden van de Poortkerk (GKV) en de Bethelkerk (CGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus.
We starten deze verbondenheid met een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden
We zijn dankbaar dat we samen met meerdere gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Deze week staan we allemaal stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Tijdens de vespers van 2018 volgen we de geschiedenis van Christus' kruisgang aan de hand van het Lucas-evangelie. We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stil staan bij Zijn grote daden.
Heeft Jezus hen
voorgoed verlaten?
Stil maar
God verlaat je niet!

We wensen je een heel goede voorbereiding toe en hopen je te zien bij de Vespers.

Locaties en data:
- 26 & 27 maart, van 19.15-19.45u, in de Bethelkerk (CGK), Spanjaardsgoed 7
- 28 & 29 maart, van 19.15-19.45u, in de Poortkerk (GKV), Poortjesgoed 1
- 31 maart, van 19.15-19.45u, in het Ichthus College (NGK), Vondellaan 4

Op alle dagen kan er ook meegeluisterd/gekeken worden;
• op maandag en dinsdag kun je meekijken via www.kerkomroep.nl/#/ zoeken op Veenendaal en kies CGK Bethelkerk
• op woensdag en donderdag kun je meeluisteren via www.kerkdienstgemist.nl: kies voor Utrecht; Veenendaal; Daarna Gereformeerde kerk vrijgemaakt.
• op zaterdag kun je meeluisteren via www.ngk-veenendaal.nl/opnames en dan bovenaan de pagina 'livestream' aanzetten.

Wil je graag een liturgie om vanuit huis het mee te beleven?
Mail dan naar jjabbring@gmail.com voor een liturgie.

Namens de werkgroep Vespers

Elly Smit (GKV West), Hermien Prins (GKV Oost), José Burger & Tineke de Vos (CGK), Anita van Kranenburg & Jolanda Abbring (NGK)

Koffieochtend 28 maart

Ben je nieuw in onze gemeente of wil je graag nieuwe contacten leggen? Of heb je zin om zomaar op een doordeweekse ochtend een gezellig gesprek te voeren onder het genot van een kopje koffie/thee?
Kom dan naar de open koffieochtend op woensdagmorgen 28 maart, vanaf 9.30 uur.

Van harte welkom bij Marieke de Vries, Kikstraat 33 in Veenendaal

Onderweg naar een kerk

PDF icon Nieuwsbrief nr 1.pdf

In de bijlage vindt u de eerste nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv die op 11 november 2017 is opgericht.

Met de nieuwsbrieven wil de regiegroep gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

In de brief stellen de leden zich voor; kunt u lezen over de eerste plannen; over plaatselijke initiatieven en wordt er gevraagd om uw reactie.

Carry Rietveld

scriba

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top