Berichten

Wie durft het aan?

Microsoft Office document icon vrijwilligers gezocht.doc

De Meent en 'tBoveneind ontwikkelen een nieuw initiatief en zijn daarom op zoek naar vrijwilligers voor de terminale zorg.

In de bijlage leest u er alles over.

Carry Rietveld-van Haaften

gezamenlijke vergadering synode GKv en Landelijke Vergadering NGK

Bestand 11november-programma.docx

Op 11 november komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen. Het afgelopen jaar zetten de beide landelijke vergaderingen stappen om toe te werken naar kerkelijke eenheid. Om invulling te geven aan dit proces wordt er een gezamenlijke vergadering belegd, waarbij ook kerkleden van harte welkom zijn.

Geen gewone synodevergadering

Op deze dag staat de vraag centraal welke concrete stappen we als kerken kunnen zetten op weg naar kerkelijke eenheid. De synodes willen de kerkleden daarbij betrekken door te luisteren naar hun ideeën. Het wordt dus geen gewone synodevergadering. Er is ruimte voor interactie, voor luisteren, voor inspireren, voor ontmoeting, maar ook voor vieren en verootmoedigen. De dag zal worden afgesloten met een dienst in de Nieuwe Kerk waarin het Avondmaal gevierd zal worden.

Input van kerkleden

Omdat ook kerkleden welkom zijn op deze bijzondere dag, is er een speciaal programma gemaakt waarbij door middel van workshops, input gegeven kan worden aan het proces van samengaan. Wanneer u deze dag wilt bijwonen, kunt u zich opgeven via de website www.onderwegnaar1kerk.nl. Ook zullen gedeelten van deze dag en de kerkdienst live te volgen zijn via deze website.

In de bijlage vindt u het hele programma voor 11 november.

Carry Rietveld

scriba

Voorbereiden op dienst van 29 okt

PDF icon Leest u ter voorbereiding op de dienst van 29 okt deze teksten eens door.pdf

"Wat zullen we lezen?" Ik hoop dat die vraag wel eens thuis gesteld wordt. 

Wanneer je je bijbellezen thuis wilt combineren met een voorbereiding op de dienst van de zondag erna, lees dan bijgaande teksten eens door. Het zijn er drie. 

DL

‘Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag’

Deze zin uit een bekend lied zingt in mijn hoofd als ik terugdenk aan de laatste droomdienst. Elke keer weer ervaar ik deze diensten als mooie momenten van ontmoeting met elkaar, maar vooral met God. Bij de afgelopen droomdienst kregen we in de voorbereiding de indruk dat deze dienst in het teken mocht staan van tot rust komen bij God. Schuilen bij Hem. De liederen die we zongen sloten aan bij dit thema en er waren diverse momenten waarop we stil waren. Om in stilte onze zorgen bij God te brengen, maar ook om te luisteren naar wat Hij ons misschien wilde zeggen.Jan Wiersema las een stukje uit een dagboek wat ons uitdaagde om niet te vluchten en weg te rennen van onze moeiten en zorgen, maar om deze bij God te brengen. 

In de droomdiensten is veel ruimte voor getuigenissen, om met elkaar te delen wat we van God geleerd en meegemaakt hebben de afgelopen tijd. Of juist de vragen die we hebben.  Deze keer was er o.a. een zus uit onze gemeente  die haar getuigenis deelde. Ze vertelde over hoe ze (samen met haar gezin) door een dal gaat van diepe duisternis. Ze is daar nog niet uit, maar ervaart wel Gods nabijheid, daar in het donker. Kort daarna deelde iemand anders iets over de grote vreugde die God geeft. Ik verwonderde me er over dat deze twee contrasterende verhalen zo goed naast elkaar konden staan. Maar dat is het wonderlijke van het leven met onze Liefdevolle Vader: Hij is er in de diepe duisternis, maar geeft ook overvloedige vreugde! En wat is het waardevol om dit met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en troosten!

As. Zondagmiddag is er weer een droomdienst. Ik zie uit naar weer een bijzondere ontmoeting met de Almachtige en met elkaar als broers en zussen.  Kom je ook?

Team droomdiensten

Gert van Asselt, Miente Dijkstra, Anne van Engelenburg.  Francisca Hardeman, Elise vd Kooij, Annelies Moret, Wilfred Verhoef, Jan en Gerdine Wiersema

Open Doors dag

Op 4 november is weer de jaarlijkse Open Doorsdag. Ik werk nu ruim een jaar bij Open Doors en ben geraakt door de manier waarop wereldwijd vervolgde christenen getuigen van hun geloof, sterk staan temidden van angst en onzekerheid, over het lot van dierbaren en over hun eigen lot, en de vreugde die ze beleven wanneer ze door anderen bemoedigd en gesteund worden. Wanneer bekeerde moslims bij elkaar komen in huiskamers, dan zingen ze dezelfde liederen als wij, maar ze zijn continu op hun hoede en houden de voordeur in de gaten. De Bijbel is het boek over vervolgde christenen en die vervolgingen zijn reëel tot op de dag van vandaag. Bidt u mee voor hen en voor het werk van Open Doors? En u bent van harte uitgenodigd om 4 november hier meer over te horen. Meer informatie vindt u hier: https://www.opendoors.nl/ons-werk/dag/ Hartelijke groet Jos van Stiphout

Impressie KR weekend

PDF icon KR weekend 29 30 september 2017.pdf

Hierbij een imnpressie van het kerkenraadsweekend, afgelopen weekend.

Jan Peter van den Toren

Vesper 15 oktober

Al eens bij een Vesper geweest? Of denk je dat het niks voor je is? We dagen je uit om het toch eens te proberen! Ontmoet God in de rust, de stilte of in een Psalm of ander lied of via de meditatie....
Zondagmiddag 15 oktober om 16.30 uur is er weer een Vesper.
Anita van Kranenburg zal de dienst leiden en met ons stilstaan bij Psalm 142 en Hand. 12:1-19.
Kom ook eens kijken. Van harte welkom!

We zoeken nog steeds iemand die ons (tijdelijk) wil helpen met de voorbereidingen. Wie kan helpen? Mail naar: jjabbring@gmail.com

De Vesperwerkgroep

Vacatures jeugdwerk

In verband met zwangerschap en verhuizing van de huidige leiding zijn we per 1 januari 2018 op zoek naar volwassen leiding voor:

kindernevendienst groep 5 en groep 8 

die één keer in de maand op zondagochtend tijdens de dienst met de kinderen willen optrekken.
Een meer uitgebreide taakomschrijving vind je op de site.
Opgave kan door te mailen naar: esthermollema@kpnplanet.nl

Ook zijn we per 1 januari 2018 op zoek naar 2 volwassen leiding voor:

club groep 5/6

De clubleiders hebben een belangrijke pastorale functie. Zij vervullen wat we noemen het 'basispastoraat';. Zij krijgen elk verantwoordelijkheid voor ongeveer 5 jongeren en proberen hen beter te leren kennen en hebben een signalerende functie voor kinderen die buiten beeld raken of problemen hebben. Een meer uitgebreide taakomschrijving vind je op de site. Opgave kan door te mailen naar: clubcoordinator.ngk@gmail.com

Graag wat doen in het jeugdwerk, maar liever niet als kindernevendienst- of clubleiding? We zijn nog steeds op zoek naar een lid of echtpaar dat zich voor de organisatie van één of meerdere activiteiten in het jeugdwerk willen inzetten (kamp, gezinskerstfeest, kinderprogramma startzondag e.d.). Opgave of meer info opvragen kan door te mailen naar: jantienekreijkes@gmail.com.

Ministry, wat is het. Interview in Onderweg

PDF icon OW-3-18-Gebedsverhoring.pdf

Onlangs ben ik door het blad Onderweg geïnterviewd over wat ministry is. Onderweg is het landelijke blad voor zowel NGK als GKV (vroeger heette de NGK-versie Opbouw). 

Omdat het lang geleden is dat er in de gemeente iets inhoudelijks is gezegd over ministry bied ik u, met toestemming van de redactie van het blad, deze uitgave aan. Hiermee kunt u direct kennis maken met een blad waarin allerlei landelijke ontwikkelingen in ons landelijke kerkverband aan de orde komen. Wilt u meer van dit blad weten, kijk dan hier voor een proefabonnement. Werkt de link niet, kopieer dan deze regel: https://www.onderwegonline.nl/proefabonnement.

Binnenkort zal, mede vanwege de groei van de gemeente en de nieuwe leden, door iemand uitleg gegeven worden waarom de gebedsmensen daar na de morgendienst altijd tot uw dienst staan.

Hopend dat dit artikel u helpt er iets meer van te begrijpen en dat het wellicht de drempel verlaagt er ook gebruik van te maken. 

Dick Lagewaard

PS: Het is ook overgenomen op de site van CIP: https://cip.nl/64643-dick-lagewaard-over-de-kracht-van-ministry-gebed

 

Gezinskerstfeest (dit weekend aanmelden!)

Wat al eeuwen is beloofd…

Kerst 2017

Ook dit jaar willen we weer een geweldig gezinskerstfeest organiseren.
Een avond, niet alleen voor gemeenteleden maar juist ook voor zoekenden.
Door de theatervorm wordt het gemakkelijker om de kerk binnen te komen en zo het goede nieuws te horen van Gods liefde voor de wereld.

Het mooie van dit gezinskerstfeest is dat het echt een gemeente-gedragen project is. Als NGK slaan we de handen in elkaar en zetten allemaal ons talent in wat we van God hebben ontvangen. Niet om er een feestje voor onze eigen club van te maken maar juist om een uitgestrekte hand te zijn en een licht in de nacht.

Daarvoor hebben we ieders talent nodig. Toneelspelen, muziek maken, zingen, dansen, helpen met decor, kleding, beameren, licht of geluid, regie, PR, flyerontwerp, catering;als je weet dat je een talent hebt wat je kan inzetten bij dit feest: meld je aan!

Opgeven kan tot en met 8 oktober, via de mail of in de kerk. Bij Netty de Visser voor decor en kleding met handige, creatieve handen, bij Anne van Engelenburg voor toneel, zang, dans. Bij Jantiene Kreijkes voor regie, beameren, licht, geluid e.a.

Data:
5 november (na ochtenddienst): uitdelen en doornemen script (tot 13.30) in KND lokaal nr B014 of B016
3 december (na ochtenddienst): kledingpasmoment in KND lokaal nr B014 of B016
17 december (na ochtenddienst): generale repetitie (tot 14.00)
24 december: beschikbaar vanaf 14.00 tot en met kerstavond

Anne van Engelenburg, Engelenburg1@casema.nl.
Netty de Visser, netty.d.v@kpnmail.nl
Jantiene Kreijkes, jantienekreijkes@gmail.com

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top