Berichten - april 2017

Christus zien en laten zien

PDF icon Christus zien en laten zien.pdf

Uit de preek van vanmorgen, zoals beloofd

DL

Uit de kindernevendienst

Kindernevendienst groep 6

Groep 6 van de kindernevendienst is een gezellige, enthousiaste, spontane en beweeglijke groep van 18 jongens en meisjes. We komen om de week bij elkaar. Als leiding werken we met vaste tweetallen. De ene keer hebben Iris Langeweg en Leonie Mgebemena de leiding. De andere keer hebben Carla Compagnie en Emma Slikkerveer de leiding. Leonie studeert en woont in Utrecht en kan er dus niet altijd zijn. We zijn blij met Eline Versteeg, die onze vaste invaller is voor Leonie. Als vijftal zijn we graag betrokken bij groep 6. We beginnen de kindernevendienst altijd in een kring. We bespreken dan met elkaar wie er wat wil noemen voor het gebed. Als je iets leuks hebt beleefd of ergens blij mee bent kunnen we daarvoor danken. Er kunnen dingen zijn waar je je zorgen over maakt, daarvoor kunnen we met elkaar bidden. Groep 6 noemt vaak hele gezellige dingen (uitjes, sportprestaties, een verjaardagsfeest). Er wordt ook heel serieus meegedacht over voorbede, bijvoorbeeld voor familieleden of gemeenteleden die ziek zijn. Meestal inventariseren we als leiding alle gebedspunten en bidden we voor en met de kinderen. We stimuleren de kinderen om, als ze dat willen en durven, zelf hardop te bidden voor hun onderwerp.

We volgen het rooster van vertellingen en verwerkingen in de methode ‘Vertel het maar’. Alle groepen hebben per zondag hetzelfde thema. Het thema is uitgewerkt voor onder-, midden- en bovenbouw. Voor groep 6 kiezen we de uitwerking van de middenbouw. Voor de middenbouw ligt de nadruk in de vertellingen niet alleen op de volgorde en feiten in een bijbelverhaal, maar ook op de keuzes en afwegingen die je daar zelf bij kunt maken. Zo hebben we pas verteld hoe Jezus moeilijke uren doormaakte in de hof van Getsemane. Groep 6 denkt dan ook mee over de keuzes in dat verhaal: Jezus wilde wel graag dat het lijden van hem weg werd genomen, maar koos toch voor gehoorzaamheid aan Zijn Vader en ging de weg die nodig was. Meestal vertellen we het bijbelverhaal. Voor het bijbelverhaal gebruiken we ook wel een interactieve manier van voorlezen.

We gebruiken ook de bijbels die in het lokaal liggen voor het zelf opzoeken van een tekst.We doen dit bewust, om de kinderen te laten ervaren dat wat er verteld wordt uit de bijbel komt en dat je het zelf na kunt lezen. Steeds meer zelf de bijbel lezen en gebruiken doen we ook ter voorbereiding op de groepen 7 en 8.

De verwerking is meestal een puzzelblad met een woordzoeker of een rebus. Groep 6 is heel leergierig en heeft de puzzels meestal vrij snel opgelost. Om voldoende uitdaging te bieden hebben meestal puzzelbladen op twee niveaus (middenbouw) en 1 niveau bovenbouw in de aanbieding. Er zijn ook kinderen die wat meer creatief ingesteld zijn en graag wat meer kleuren en knippen. Dat zit wat minder in het middenbouwmateriaal, maar we proberen het wel in te bouwen waar het kan. Groep 6 is een hele sportieve en spontane groep. Na het luisteren en denken moet er toch echt beweging zijn. We hebben een lokaal achter de klapdeur en met een stuk hal. En we hebben Emma, die vaak een leuk spel bedenkt dat aan ons uitlegt en met ons doet.

We zijn lekker bezig: met hoofd, hart en handen en vooral met veel enthousiasme van de leiding en de kinderen.

Namens groep 6: Iris, Leonie, Eline, Emma en Carla

Uitnodiging! Vesper 23 april om 16.30 uur. Welkom!

Zondagmiddag 23 april is er om 16.30 uur weer een vesperdienst! Je hoeft dus niet te wachten tot het weer de week voor Pasen is… Voorganger is Ronald Bouw (wellicht bekend van Alpha of vanuit CGK Bethel). Van harte welkom!

Maak jezelf even los van het drukke en alledaagse en gun jezelf deze 45 minuten van stilte, rust en bezinning. Het is ons verlangen dat God ook deze vesper wil gebruiken om voor het eerst, opnieuw of op een vernieuwde manier zijn grootheid en nabijheid aan ons zichtbaar zal maken.

Net als in de eerdere vespers zijn er verschillende vaste onderdelen: psalmen, lezing uit de profeten, een hymne, voorbede. We hopen hiermee te bereiken dat de liturgie steeds meer een vertrouwde weg wordt en dat de aandacht zo min mogelijk afgeleid wordt door onverwachte onderdelen. De inhoud van de liturgie is dit keer gericht op Psalm 63. Een boeiende psalm met kernwoorden als verlangen, gerechtigheid en Gods liefde.

Van harte uitgenodigd! Mocht je het idee hebben dat het vieren van een vesper minder bij je past? We nodigen je uit om de uitdaging aan te gaan om dat aan den lijve te ondervinden!

Jolanda Abbring, Nel van Dam, Nico Lamper, Annemarie Torn, Sander Zwiep

Congres op 21 april a.s.

PDF icon Congres over culturele botsing geloof en wetenschap.pdf

Congres over culturele botsing geloof en wetenschap

Vrijdag 21 april organiseert ForumC in samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam de conferentie ‘Science and Religion: Beyond a Western Problem?’ 

De centrale vraag is: kijken mensen uit verschillende culturen anders aan tegen de relatie geloof en wetenschap?

In de bijlage leest u meer over het programma en de sprekers.

Roel van Swetselaar

Minder bekend lied zondag

Dit lied van Brian Doerksen is wel eerder gezongen in de dienst, maar iets minder bekend.

Beluister het wanneer u het niet zo goed kent

https://youtu.be/fL2Bf24nu1E

Het combo.

Tekst: 

From everlasting to everlasting You are God

In holiness You stand secure / Through culture's shifting sands /Unchanged by all the vanities of man / And as the nations rise and fall / Your sovereignty remains

You are, You are, You are the one true God

From everlasting to everlasting You are God

In faithfulness Your love extends / Through times of turbulence / Adopting those who call upon Your name / And every generation joins / In songs of grateful praise

You are, You are, You are the one true God

 

From everlasting to everlasting You are God

 

 

uit de kerkenraadsvergadering van 21 februari 2017

PDF icon 21-02-2017.pdf

in de bijlage vindt u de samenvatting van de kerkenraadsvergadering van 21 februari jl.

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top