Berichten - februari 2017

is uw agenda al bijgewerkt?

19 maart na de morgendienst zal een (korte) gemeentevergadering worden gehouden met een terugblik en verantwoording over 2016 en de begroting van 2017.

De stukken zullen door de penningmeester op de site worden geplaatst.

Vragen hierover kunt u schriftelijk stellen aan br. Marck: penningmeester@ngk-veenendaal.nl

U bent van harte uitgenodigd voor deze vergadering.

met vriendelijke groet,

Carry Rietveld

scriba

aanspreekpunt week 9

Bij afwezigheid van ds. Lagewaard is br. Jacco v.d. Loosdrecht vanaf zondag 26 februari t/m zaterdag 4 maart het aanspreekpunt voor zaken waarvoor  u anders contact met de predikant zou opnemen.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw pastoraal ouderling.

Er komt een grote moestuin in Veenendaal!

Een plek waar jong en oud, gepensioneerde en werkzoekende, samen werken aan een oogst – ongeacht cultuur, achtergrond of geloof. Een letterlijke oogst! Want de voedselbank Veenendaal heeft levensmiddelen nodig en vooral versproducten. We willen met Stadsakkers Veenendaal de voedselbank voorzien van verse groenten. Maar ook een figuurlijke oogst; ontmoeting, begrip, kennisoverdracht, gevoel van eigenwaarde en nut. Als we ooit konden praten over een win-win situatie, dan is dat wel bij dit idee.

Op een perceel in Veenendaal-Oost kunnen we beginnen! We zoeken nu diverse enthousiaste mensen om dit project te kunnen starten. Een mooie kans om van betekenis te kunnen zijn voor de inwoners van Veenendaal! Zin om mee te helpen of ken je iemand die wel mee wil helpen? We hebben diverse vacatures zoals veldwerkers, dagcoördinatoren en beheerders. Je vindt ze op www.stadsakkersveenendaal.nl. Op dinsdag 7 maart is een informatieavond voor vrijwilligers. Je kunt je hiervoor opgeven via stadsakkersveenendaal@gmail.com. Vanuit de NGK zijn Gert Peek, Netty de Visser en Heidi Kamerling en ondergetekende al betrokken bij dit project. Bij ons kun je ook terecht voor meer info.

Hartelijke groet, Kees Huibers

Taalmaatjes gezocht!

AZC Overberg zoekt taalmaatjes voor de jongeren daar (15-18 jaar). Zowel mannen als vrouwen omdat er meiden en jongens zitten. Minimaal 1x per week een vast tijdstip, mag ook de avond zijn. De jongeren krijgen taalles maar hebben extra ondersteuning nodig om met de taal aan de slag te gaan. Tegelijk een mooie manier om met hen in contact te komen en iets van onze gastvrijheid te laten zien.

Meer info: riette@icfveenendaal.nl

Uitnodiging Vesperdienst zondagmiddag 19 februari

Aanstaande zondagmiddag (19 februari) is er weer een vesperdienst. Van harte welkom!

Er is veel ruimte voor rust, stilte en bezinning. Net als in de eerdere vespers zijn er verschillende vaste onderdelen in deze vesper: psalmen, lezing uit de profeten, een hymne, voorbede. We hopen hiermee te bereiken dat de liturgie steeds meer een vertrouwde weg wordt en dat de aandacht zo min mogelijk afgeleid wordt door onverwachte onderdelen. De inhoud van de liturgie is dit keer gericht op het thema 'in Gods Naam' aan de hand van Psalm 86 en Jona 3 en 4. Voorganger is zr. Anita van Kranenburg.

In Gods Naam en daden laat Hij zijn grenzeloze barmhartigheid aan ons zien. Het is ons verlangen dat God ook deze vesper wil gebruiken om dat voor het eerst, opnieuw of op een vernieuwde manier aan ons zichbaar te maken.

Van harte uitgenodigd! Mocht je het idee hebben dat het vieren van een vesper minder bij je past? We nodigen je uit om de uitdaging aan te gaan om dat aan den lijve te ondervinden!

Jolanda Abbring, Nel van Dam, Nico Lamper, Annemarie Torn, Sander Zwiep

Carelanka collecte!

Aanstaande zondag zal er weer gecollecteerd worden voor de stichting Carelanka. Al ruim 10 jaar werkt Carelanka, samen met lokale partner organisaties, aan de ondersteuning van kwetsbare groepen in de Sri Lankaanse samenleving. 

Eén van de projecten is het Metta Dagopvang Centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking. In dit centrum worden dagelijks 15-20 kinderen opgevangen. De kinderen krijgen les in groepen en individueel. Een logopediste komt wekelijks met de kinderen oefenen. In dit filmpje ziet u hoe een doof meisje, met hulp van de logopediste, voor het eerst mamma zegt: https://www.youtube.com/watch?v=7QrCKPi0Uhc Een indrukwekkend moment!

Het centrum wordt aangestuurd door een Nederlandse orthopedagoge die ter plaatse, door middel van workshops, haar kennis aan de leerkrachten over draagt. Maandelijks worden ouder bijeenkomsten gehouden om ook de ouders te helpen begrijpen wat de talenten van hun kinderen zijn, maar ook wat hun beperkingen inhouden. Samen kwetsbare mensen sterker maken!

Uw steun wordt erg op prijs gesteld! Mocht u vragen hebben over dit of andere Carelanka projecten, schroom dan niet om Jantiene Kreijkes of Gerard de Jong aan te spreken of te e-mailen:

jantiene@carelanka.nl gerard@carelanka.nl

Veertigdagentijd: lees Marcus met het leesrooster van debijbel.nl

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil je daarbij helpen met het digitale leesrooster van debijbel.nl. Je kunt je aanmelden via de website debijbel.nl en laat je door de evangelist meenemen naar het leven, de dood en de opstanding van Jezus.
Vanaf 1 maart t/m Eerste Paasdag ontvang je per email een bijbeltekst en toepassing. In het evangelie volgens Marcus draait het steeds om één vraag: Wie was hij? En aan wie maakt hij zijn identiteit bekend?
Link naar de website: www.debijbel.nl/info/40dagentijd

 

aanspreekpunt week 7 en 8

Week 7, 12 t/m 18 februari, is zr. Francisca Hardeman het aanspreekpunt voor de gemeente wegens afwezigheid van ds. Lagewaard. Vanaf zondag 19 februari kunt u zich wenden tot br. Leendert van Genderen.

Stiltemoment in Veenendaal West

PDF icon Stiltemoment in Veenendaal West.pdf

Altijd rust willen zoeken, zo rond de start van de schooltijd?

Altijd een stukje korte bezinning gewild, aan het begin van de dag?

In Veenendaal West gaat het aangeboden worden, als een proef. Alle (drie) kerken in West doen hier aan mee, nadat de betrokken predikanten hier goed over hebben overlegd.Dit zijn De Goede Reede (onze overburen), de Westerkerk (bij de Ellekoot) en wij, de Nederlands Gereformeerde kerk.  

In de bijlage vindt u meer informatie.

Maart: 7 & 10, 14 &17, 21 & 24, 28 & 31 in de Goede Reede

April: de dinsdagen en de vrijdagen in de Westerkerk

Mei: de dinsdagen en de vrijdagen in de Goede Reede

Hoe laat: 08.45 – 09.05 uur

Wilt u gastheer/gastvrouw namens onze gemeente zijn (in de bijlage leest u wat er van u verwacht wordt, twee keer in drie maanden), geeft u zich dan mij op.

Allen van harte welkom!

Dick Lagewaard

 

 

 

Getuigenis Dirma den Boer

Bestand dirma getuigenis.docx

Gert van Asselt en Robert Versteeg hebben onlangs een feest georganiseerd voor Rik en Dirma den Boer. Aanleiding daarvoor was dat ze na een periode van veel ziekte en zorg een periode van verbetering en herstel ervoeren. Behalve dat was het 30 jarig huwelijksjubileum ook door alle ziekenhuisopnamen zomaar voorbij gegaan en niet gevierd. 

Wat ik heel bijzonder vind is dat er een trouwe groep van (vooral) gemeenteleden om hen heen staat die hen bijstaan in wat ze nodig hebben. En dat Gert en Robert een feest hebben georganiseerd voor hen in "Onder ons" aan de Fluiterstraat met live muziek, een prachtige vlaggendans, een heerlijke maaltijd en prachtige liederen die we samen, onder begeleiding, zongen. Diverse gemeenteleden werden ingeschakeld om het voor hen extra feestelijk te maken. En feestelijk was het! Aan tafel verraste Dirma ons met een getuigenis dat ze voorlas. Meerderen vroegen om dit breder bekend te maken, dus lees mee met hoe zij op heel veel manieren Gods zegen hebben ervaren, op hoogten en in (veel) diepten.

God zegene hen

Dick 

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top