Berichten - november 2016

Uitnodiging voor Droomdienst op 4 december 2016

In september 2016 mochten we met elkaar de eerste Droomdienst houden. In de voorbereiding van deze dienst hebben we o.a. tijdens de gebedsavonden alles in de handen van God gelegd. Hij was het ook die, door een droom heen, liet zien uit welke elementen de dienst moest bestaan.  Wat hebben we een gezegende dienst gehad.  Een van de reacties van de aanwezigen was bijvoorbeeld: ‘Ik heb God nog nooit zo dichtbij ervaren’. 

We zijn dankbaar met elkaar dat we weer een nieuwe Droomdienst mogen gaan houden en wel op zondag 4 december 2016 in de aula van het Ichthus College.  Inloop is vanaf 16:00 uur, start om 16:30 uur. We zien enorm uit naar wat God gaat doen. Hartelijk welkom! 

Afgelopen periode hebben we als werkgroep nagedacht en gebeden om een mooie naam voor de droomdiensten.  Ook vanuit de Kerkenraad hebben we de vraag gehad om na te denken over een mooie naam die we dan de aankomende tijd kunnen gaan gebruiken in de communicatie.  

Bij ons komt toch steeds naar voren dat de naam gewoon Droomdienst moeten blijven. Hieronder zullen we kort toelichten waarom:

1) De dienst is echt ontstaan uit een droom die God ons als gemeente heeft gegeven.

2) We willen graag met elkaar blijven dromen over de grootheid van God om daar meer en meer in vertrouwen uit te gaan leven.

3) Bij dromen moeten wij ook heel sterk denken aan verlangen en zoeken. Verlangen en zoeken naar meer van de aanwezigheid en kracht van God in de dienst, voor heling, genezing, vergeving, rust, geloof en hoop.

4) Dromen heeft ook te maken met verwachten. Verwachten dat de woorden van Jezus uit Johannes 10:10 ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed’ steeds meer waarheid worden in ons leven.

Wilt u met ons meebidden dat God doorgaat met Zijn droom? Een droom waarin God laat zien dat aanbidding zo belangrijk is en dat we vanuit die aanbidding zoveel aan elkaar te delen hebben en dat we zoveel te ontvangen hebben in het gebed voor ons.  

Anne, Francisca, Joas, Bram, Robert en Gert

Gemeenteavond

Let op : de gemeenteavond van 30 november a.s. wordt gehouden in het ICHTHUS COLLEGE i.p.v. in de Troubadour!

Eerste Advent

PDF icon De moeders van Jezus.pdf

Advent is wachten tot het waar is, zegt de cover van de Visie. 

Een boeiende titel. Zomaar te linken aan het thema bij ons, de moeders van Jezus waar een deel van de kindernevendienst mee bezig is. 

Lees voor a.s. zondag Genesis 38

Dick Lagewaard

KERSTTRADITIE

Zondagavond 11 december 2016 is er weer gelegenheid om een uurtje kerstliederen te zingen in het zuiden van onze gemeente. Iedereen is van harte welkom!

Adres: Familie Postma, Grootveldlaan 6, Veenendaal
Inloop vanaf 19.30 uur en we beginnen om 19.45 uur.

Meld je even aan van tevoren in verband met
Glühwein /koffie/chocolademelk.
 

Opgeven kan bij:
rogierenkarenpostma@gmail.com, of telefonisch 0318 – 554 905

 

gemeenteavond 30 november

Een avond in het teken van de visie

De avond wordt gehouden in de aula van het Ichthus college. Koffie/thee staat klaar vanaf 19.45 uur; aanvang 20.00 uur

20.00 Opening

20.10 Inleiding en toelichting uitwerking visie door de stuurgroep

Uitkomst meedenkgroepen
De huidige status van uitwerking
Bouwstenenplan
Cultuur van oefenen en leren

20.45 Pauze

21.00 Interactieve bespreking visie

21.50 Rondvraag

22.00 Sluiting

U bent van harte uitgenodigd.

de kerkenraad

Communicatie kerkenraad over de middagdiensten

PDF icon Communicatie middagdiensten 161117.pdf

Hierbij het schrijven van de kerkenraad over de middagdiensten

De kerkenraad

Preek over Genesis 39

PDF icon 161113 preek Gen 39 - ppt op website.pdf

Vanmorgen ging de preek over Genesis 39. Ik ben vergeten te vermelden dat dit een preek was van ds. A.J. Molenaar van de Hervormde Gemeente Poeldijk. Hij heeft deze preek gehouden in oktober 2015 in een serie over Jozef. Ik heb voor deze preek gekozen omdat ds. Compagnie ook over deze teksten zou gaan preken en ik wilde aansluiten bij de liederen die hij al had opgegeven. 

Voor ieder die nog wil nadenken of napraten over de preek, voeg ik de ppt toe bij dit bericht.

Anita van Kranenburg

Ziekenzalving

PDF icon gebedenzalvingvoorziekenhandreiking.pdfPDF icon Twee liederen die we woensdag zingen bij de ziekenzalving.pdf

Op woensdag 16 november vindt er een gebedsbijeenkomst plaats bij het gezin van André en Ineke de Haan. Ook zullen we Ineke met olie zalven, zoals we daartoe worden opgeroepen in Jakobus 5.

Wilt u thuis, individueel of als groep, meebidden op dat moment? Het is van 19.30 - 20.30 uur. 

Er wordt in ieder geval gelijktijdig een gebedsmoment georganiseerd bij fam. van Daalen (ieder is welkom), fam. de Smit (met name vrouwenkring, staat open voor vrouwen), fam. Broer, (voor mannen) en fam. van Engelenburg (met name BG 4 maar ieder is welkom)

Wanneer u op andere plaatsen samenkomt en anderen zijn daar welkom, geeft u dat dan even per mail aan mij door, dan vermelden we het hier. 

De twee liederen die we woensdag zingen bij de ziekenzalving vindt u als bijlage.Wellicht kunt u die ook zingen in de bijeenkomst die u elders heeft.

Francisca Hardeman, Geert van der Ploeg en ik zullen als oudsten namens de kerkenraad gaan.Verder hebben André en Ineke nog een aantal mensen uitgenodigd in het besef dat de kring ook niet te groot moet worden om de viering bewust mee te kunnen maken.

Dick Lagewaard

diensten zondag 13 november

De oplettende lezer zal het zijn opgevallen dat er voor a.s. zondag een verandering heeft plaats gevonden in het overzicht van de komende diensten. Stond tot vandaag ds. L. Compagnie uit Hengelo nog ingeroosterd, nu vindt u heel andere namen en invulling.

Helaas moest ds. Compagnie zich woensdag ziek melden waardoor we voor een uitdaging kwamen te staan: hoe vullen we op zo'n korte termijn twee diensten?

Dankbaar zijn we met een spontaan ja van zr. Anita van Kranenburg om de morgendienst te leiden en een preek te lezen van ..........dat zal ze u zondagmorgen zelf vertellen.

Voor de middaginvulling is de vespercommissie bestaande uit de zrs. Abbring en Torn en de brs. Lamper en Swiep enthousiast aan de slag gegaan en wel met een dusdanig enthousiasme dat, met ondersteuning van zr. Van Stiphout, woensdagavond de liturgie voor de vesper van zondagmiddag al in de steigers stond. We zijn dankbaar voor de vele talenten in de gemeente!

Br. Rietveld zal tijdens de vesper een korte meditatie houden bij het thema 'Huis van Gebed'.  We mogen stil zijn, onze gebeden op zenden naar onze hemelse Vader en Hem eren met onze liederen.

Wilt u nog eens nalezen wat een vesper is en waar de oorsprong ervan ligt, kijkt u dan in de rechterkolom, dan vindt u daar het stuk wat de vespercommissie al eerder heeft geschreven.

We nodigen u van harte voor beide diensten uit.

namens de kerkenraad,

Carry Rietveld

scriba

Persbericht kerkelijke pers

Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen…

Deze woorden uit 2 Kor. 5:17 maken ons duidelijk dat er in Christus een nieuw begin is. Wij mogen door Hem ‘opnieuw beginnen’, ongeacht ons verleden. En wat een bevrijding kan dat zijn!
In het werk van De Instap komen we vaak mensen tegen die er ook naar verlangen opnieuw te mogen beginnen, ongeacht hun verleden.

 

“Omzien naar elkaar is onze inspiratiebron - we lopen op met de mensen die ons (even) nodig hebben.”

Stichting De Instap biedt aan ex-gedetineerde burgers tijdelijke huisvesting en begeleiding bij het verkrijgen van basisvoorzieningen zoals een ID-bewijs en inkomen. Daardoor zijn zij beter in staat een maatschappelijk geaccepteerd bestaan op te bouwen. Zo helpt De Instap (ex-)gedetineerde burgers bij hun terugkeer in de samenleving, bij een nieuw begin! Door bovendien vrijwilligers te betrekken bij de ondersteuning van onze bewoners, werken we aan meer maatschappelijke acceptatie van

(ex-)gedetineerde burgers. Voor De Instap hebben de vrijwilligers duidelijk een toegevoegde waarde in het contact met (ex-)gedetineerde burgers.

 

“Een dak boven je hoofd en een luisterend oor – dat heeft toch iedereen nodig?”
Voor de Instapwoning in Veenendaal zijn we op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn als ‘maatje’ een tijdje samen op te trekken met een bewoner en/of als huisvrijwilliger regelmatig in de woning aanwezig willen zijn. Als maatje onderneemt de vrijwilliger activiteiten met de bewoner die zijn proces van herstel en re-integratie ondersteunen. Hierbij kan gedacht worden aan administratieve zaken, maar ook het vergezellen naar belangrijke afspraken of activiteiten in de sfeer van ontspanning en vrije tijd. De huisvrijwilliger komt regelmatig in de woning ongeacht het aantal bewoners, om maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen, bijv. door een wekelijkse gezamenlijke eetavond, samen klussen of tuinonderhoud. Voor onze bewoners kan het zoveel verschil maken dat er mensen tijd vrijmaken om met hen op te trekken en naar hen om te zien. Zo kunnen vrijwilligers bijdragen aan een nieuw begin na detentie…

“Ontmoeting en gesprek – wie biedt gastvrijheid?”
We zoeken daarnaast vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw betrokken willen zijn bij het opzetten en bemensen van een huiskamerproject, dat we in 2017 van start willen laten gaan. We denken daarbij aan een inloopmogelijkheid voor ontmoeting, maar ook een plek waar cursussen gegeven kunnen worden. Allen die ervaring hebben met detentie, hetzij zelf, hetzij in hun familie, zijn bij ons welkom voor een luisterend oor, een goed advies of pastorale zorg.

Aangesproken?

De Instap wil graag in contact komen met mensen die zich aangesproken voelen door deze uitdagende vrijwilligersfuncties. We bieden als organisatie o.a. een inwerkprogramma, begeleiding, scholing en casusbesprekingen. Voor meer informatie: www.deinstap.org of bel 06-41933498.

 

Spreker(s) beschikbaar

Tevens zijn we beschikbaar om een lezing, voorlichting of Bijbelstudie te verzorgen om aandacht te geven aan dit aspect van de diaconale taak van de kerk (Matt.25:35,36,40). U kunt daarvoor bellen met Anita van Kranenburg-Abbring, 06-51184311 of mailen naar info@deinstap.org

 

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top