Berichten - oktober 2016

Koers houden

Alle vrouwen uit de gemeente zijn weer van harte welkom bij Koers houden! Op maandagavond 7 nov. is er opnieuw een gezamenlijke avond. Dit keer in het gebouw "Onder ons" in de Fluitestraat. Quirine zal met ons stilstaan bij het thema "Wie is God en wie ben ik?" Natuurlijk zingen we ook weer met elkaar en we zijn heel blij dat Anne opnieuw voor een verrassende kijk op het thema wil zorgen ;). Na de lezing zullen er inschrijfbladen klaar liggen voor de kringen. Op veel kringen is er plek voor nieuwe leden en er zullen ook enkele nieuwe workshopkringen komen. Daarop kun je als hele kring inschrijven of individueel. Meer uitleg hierover krijg je op 7 nov. Mocht je niet kunnen, maar wel graag aan een kring mee gaan doen, laat het dan aan ons weten via de mail. Mocht je al weten dat je komt, stuur dan even een mail. Dan weten we ongeveer op hoeveel personen we kunnen rekenen. En neem gerust iemand mee. Van harte welkom!!

Heleen, Lydia, Mirjam en Quirine 

Uit het jeugdteam

Dringende vraag vanuit de crèche

I.v.m. de planning van het rooster voor de crèche zijn wij dringend op zoek naar vervanging van de leiding op Eerste Kerstdag in de morgendienst. Het gaat nog om één volwassen leiding. Een rondvraag onder de bestaande crècheleiding leverde helaas geen reactie op. Crèche kan deze dag alleen doorgaan wanneer we voldoende volwassen leiding hebben. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een eenmalige inzet.  Daarom vragen we nu aan u als gemeente: wie kan en wil op Eerste Kerstdag oppassen in de crèche? U kunt zich opgeven bij: maaikevanderwielen@gmail.com.

Trainingsavond

Op 11 oktober hebben we een trainingsavond gehad voor alle jeugdwerkers. Deze werd gegeven door Esther van Maanen. Het was een zinvolle avond. Het nieuwe jeugdbeleidsplan heeft 3 onderdelen: pastoraal (relationeel) jeugdwerk, diaconaal jeugdwerk en missionair jeugdwerk. Omdat we ons dit jaar gaan focussen op relationeel jeugdwerk, was dat ook het onderwerp van de trainingsavond. Relationeel jeugdwerk vinden we heel erg belangrijk, omdat we zo ook iets kunnen laten zien van wie Jezus voor de kinderen en jongeren wil zijn. We hebben aan de hand van een aantal stellingen doorgepraat over relationeel jeugdwerk. Esther heeft uitgelegd hoe we in de praktijk ook handen en voeten kunnen geven aan het relationele jeugdwerk. De bedoeling is dat alle kinderen en jongeren die op de clubs en dergelijke komen, verdeeld worden over de verschillende leiding. Elke leiding heeft zo een aantal jongeren onder zijn of haar hoede waar ze extra aandacht aan proberen te geven. Het is ons gebed dat elk kind en elke jongere zich gezien voelt. Wilt u dit met ons mee bidden?

Vrucht van de Geest

PDF icon vrucht van de Geest nieuw.pdf

Hier word ik blij van, als kunstenaars worden geïnspireerd. Het gebed van Jos Douma dat ik gistermorgen citeerde werd gisteren door Thea Reedeker (ook op FB te vinden) omgezet in een prachtige illustratie, met haar toestemming hier geplaatst. Het "huiswerk" van gisteren was: leer het uit je hoofd en bid dit gebed. Dat wordt zo wel meer aantrekkelijk gemaakt. Print het uit en hang het op. Met veel dank aan Thea!

Dick Lagewaard

Vrucht van de Geest, deel 1

PDF icon 2016 10 23 Gal 5 vrucht dragen deel 1.pdf

Zoals beloofd zou ik de PP op de site zetten.

Inclusief het gebed dat ik bij collega Jos Douma vond in een inspirerende preek over dit onderwerp. 

Om uit het hoofd te leren en dagelijks te bidden.

Dick Lagewaard

 

Bijbelforum 23 oktober 16.30 uur

PDF icon Bijbelforum 23 oktober middag.pdf

Geliefde gemeente en gasten,

Als één van de eerste vruchten van de vernieuwde visie hebben we een besluit genomen rond de vernieuwde opzet van de samenkomsten 's middags. Ik schreef hier ook al over in Samenleven. 

A.s. zondag zal deze variant op de interactieve leerdienst voor het eerst vorm krijgen. Het is een samenkomst zoals men die ook hanteert in de NGK Apeldoorn. Persoonlijk heb ik een goede herinnering aan de keer dat ik in een dergelijke samenkomst mocht voorgaan. In de bijlage kunt u aan de hand van de aandachtspunten en de opzet al enigszins een beeld krijgen van hoe het vorm gaat krijgen. Ook ziet u de tekst, deze kunt u thuis al doorlezen en biddend voorbereiden. 

Het is een moment van verdieping en samen ontdekken wat God in zijn Woord zegt. We willen immers, zo zegt onze visie, een leer- en oefenklimaat hebben waarin we elkaar samen verder helpen. 

Eén in Hem

Dick Lagewaard 

Hulp gezocht!

Een jonge moeder met peuter zoekt tijdelijke woonruimte ter overbrugging van haar huidige woning naar een sociale huurwoning. De verwachting is dat ze binnen 3 maanden (d.m.v. een urgentieverklaring) naar een definitieve plek kan verhuizen. 

Wie weet/heeft een tijdelijke plek voor haar in Veenendaal?

Voor meer informatie: dienekeploeg@gmail.com

Open Doors-dag 2016: Heel de kerk!

PDF icon kerkbladbericht-algemeen.pdf

Er klinkt een boodschap van hoop uit Syrië op de Open Doors-dag. De landelijke dag wordt gehouden op 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Mariam uit Nigeria vertelt hoe ze ondanks vervolging, trouw blijft aan de Here God. Ook Jamal uit Libanon en ds. Ron van der Spoel inspireren om te blijven vertrouwen op God. Meld u snel aan, want vol = vol. 

Lees verder in de bijlage!

Aanmelding
De Open Doors-dag is van 10.00 – 16.00 uur en aanmelden is verplicht. Reserveringskosten: € 2,50 per persoon.  Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.opendoors.nl/dag.

U bent van harte welkom.

Team Open Doors Nederland

PS. Om de dag in goede banen te leiden heeft Open Doors dringend hulp nodig van vele vrijwilligers. Meld u aan via www.opendoors.nl/dag

Dringende oproep Crèche

I.v.m. de planning van het crèche rooster zijn wij dringend op zoek naar vervanging van de leiding op Eerste Kerstdag in de morgendienst. 

Het gaat om twee volwassen leiding.  Een rondvraag onder de bestaande crècheleiding leverde helaas geen reactie op.

Crèche kan deze dag alleen doorgaan wanneer we voldoende volwassen leiding hebben. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een eenmalige inzet.  Daarom vragen we nu aan u als gemeente: wie kan en wil op Eerste Kerstdag oppassen in de crèche? 

U kunt zich opgeven bij : maaikevanderwielen@gmail.com

Alvast bedankt!

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top