Berichten - maart 2016

Gevaarlijk voor uw kinderen

Het aantal rondrennende kinderen in de aula van het Ichthus neemt toe. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren als we bijvoorbeeld een stapel stoelen aan het kruien zijn. Wij willen graag veilig werken. Daarom spannen we vanaf zondag 3 april een rood-wit lint door de aula en kinderen worden geacht daar achter te blijven. Wij willen de ouders vragen hun kinderen instrueren en er op toe te zien. Bedankt voor jullie medewerking zodat we veilig ons werk kunnen doen. Names het kosterteam

Voedselbank

In de samenkomst van 20 maart is er uitleg gegeven over de voedselestafette in de maand april.
De hele maand wordt er door onze gemeente voedsel ingezameld voor de voedselbank in Veenendaal.
Wekelijks worden er op vrijdagmiddagrond de 175 pakketten uitgedeeld. Om de pakketten te kunnen vullen is er veel voedsel nodig. Om de voorraden van sommige producten een beetje constant te kunnen houden, we als voedselbank een estafette georganiseerd waarbij kerken en instanties meedoen om een maand lang voedsel in te zamelen.
Gemeentebreed, Jong en oud kunnen hieraan meedoen en hun steentje bijdragen.

Paaszondag 27maart hebben we bij de deuren tassen uitgedeeld met een boodschappenlijstje. Het zou goed zijn om de eerste 2 zondagen de eerste tassen weer in ontvangst te mogen nemen. Daarbij kunt u eventueel een 2e tas meekrijgen met een ander boodschappenlijstje.
Elke zondagmorgen in de maand april staan we klaar om de tassen in ontvangst te nemen.

Ook zijn de kinder-, tiener- en jongerenclubs benaderd om afgestemd en op eigen manier ook voedsel en/of geld in te zamelen.
Ook zal er in april nog een collecte zijn voor de voedselbank, maar in de hal zal er ook een collectebus staan. Deze bevelen wij u van harte bij u aan. Er is namelijk ook geld nodig voor o.a. facilitaire zaken.

Wilt u meer weten over de voedselbank en eens een kijkje nemen waar het allemaal gebeurt dat is er ook een mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding die wij willen organiseren. Vanwege de privacy gebeurt dit uiteraard buiten de tijd van voedseluitgifte.
Geef jou/uw naam en e-mailadres even door aan ons dan hoort u zo gauw mogelijk van ons wanneer deze rondleiding zal plaats vinden.
Voor verdere vragen of ideeën kunt u ook bij ons terecht.

Zie ook:  http://voedselbankveenendaal.nl/

Jaap en Marjan Groenendijk.
jaapgroenendijk@kpnplanet.nl

Vaderschap, bouwen aan je gezin

Voor alle vaders onder ons: wees hartelijk welkom. 
Het belooft een mooie avond te worden!

Een avond door Rob Hondsmerk (orthopedagoog en psycholoog)

  • Wat is vaderschap?
  • Hoe ben je vader naar Gods hart?
  • Waar zitten de valkuilen?
  • Vader versus moeder, wie is wie?

Woensdag 11 mei van 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in De Troubadour, Zandstraat 36, Veenendaal.

Opgeven via jeugdwerker@ngk-veenendaal.nl

Dansen voor God

Hou jij van bewegen en dansen? Vind je het fijn om hierin met God bezig te zijn? Ben je net boven de 18 jaar of al ver daarboven? Dan is deze workshop iets voor jou!

Er is bij Creative Artsschool Elevate in Veenendaal een moderne aanbiddings-dans workshop voor beginners begonnen. Deze zal zijn vanaf 10 maart voor 13 weken. Dit is dan elke donderdag avond van 9 tot 10 uur. Voor 13 weken is het 129 euro in totaal. Je kunt je nu nog aansluiten!

Tijdens de workshop zullen we (door middel van moderne dans) dansen voor God en zal de docente (Lianne van Dis) jullie hierin meenemen. We zullen dansstukken aanleren, maken, les krijgen in de techniek van dans zodat je voor jezelf kunt bewegen. Aan het einde is er een optreden waar je aan kunt deelnemen als je dit leuk vind (in de lessen word hiernaar toegewerkt). Er zal er vooral tijd zijn voor persoonlijke aandacht van jouw danskwaliteit maar vooral ook heerlijk genieten van dansen met elkaar!

Jullie kunnen je vanaf nu opgeven bij info@artsschoolelevate.nl

Help vluchtelingen met een uurtje

De ZOA-collecteweek is dit jaar van 3 – 9 april 2016.  Een bus brengt gemiddeld zo’n vijftig euro op. Samen met de andere duizenden collectanten bereiken we daardoor een enorm bedrag, waarmee we slachtoffers van oorlog en natuurrampen kunnen helpen.

Je wordt er koud van: te bedenken dat je door een ramp of oorlog alles kwijt zou raken: je huis, je kleren, je werk -  en misschien je ouders of je kind. De miljoenen vluchtelingen die in hun eigen land of regio proberen te overleven, hebben hulp nodig.

Door een avond te collecteren helpt u mee deze vluchtelingen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten te helpen. De opbrengst van de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte kan voor veel mensen een lichtstraal van hoop en een begin van herstel betekenen.

Daarom doe ik dan ook graag deze oproep: help mee en collecteer mee voor ZOA!

Weduwen en wezen

Wordt u ook wel eens moedeloos van het nieuws? Voelt u zich ook wel eens machteloos bij het zien van lijden en verdriet van zoveel vluchtelingen? U kunt helpen, heel praktisch, door een uurtje van uw tijd te geven.
U helpt:

  • Syrische vrouwen, die hun man zijn verloren in de oorlog en nu alleen voor hun gezin moeten zorgen in een vreemde omgeving;
  • Congolese vrouwen, verkracht door rebellen en verjaagd door hun families;
  • Srilankaanse vissers, berooid door burgeroorlog en overstromingen;
  • en nog veel meer mensen die lijden door conflicten en rampen.

Steun
Helpt u mee? Een gemiddelde collectebus brengt vijftig euro op. Samen kunnen we voor een mooie opbrengst gaan! We willen graag in wat meer straten collecteren en daarvoor zijn meer collectanten nodig.

Opgeven kan eenvoudig via onderstaand contactpersoon.

Meer informatie over het werk van ZOA staat op de website www.zoa.nl. U kunt ook bellen met het ZOA-kantoor: 055 3663339.

Contactpersoon: Frits Rietveld (fritsr@frontxs.com) tel. 0641 93 24 89

Present

Onlangs las ik een column van Niels de Jong, missionair predikant te Rotterdam-Centrum. Hij wees in zijn column erop dat wij als gemeenteleden het risico lopen ons te richten op Jeruzalem. De plaats waar wat te halen valt. Hij prikkelde zijn lezers met de uitspraak dat zij misschien meer in de voetsporen van Jezus, zich naar Galilea zouden moeten begeven. Dit deed mij denken aan Present.

Present wil een beweging op gang brengen waarbij het normaal is dat mensen naar elkaar omzien! Present Veenendaal is een onderdeel van meer dan 70 lokale stichtingen die de franchise formule van Present Nederland mogen gebruiken. Dat wil zeggen dat Present zich, geheel anders dan andere stichtingen, richt op het aanbod aan vrijwillige inzet vanuit o.a. kerkelijke gemeenten. Groepen en individuen kunnen zich bij Present aanmelden met aanbod, Present zoekt in samenwerking met de professionele zorgverleners passende hulpvragen. Zo is er zekerheid dat de hulp goed terecht komt. Bij Present is het project de weg naar de ontmoeting. Die brug slaan, daar gaat het om!

Zo kan een dame worden geholpen die na een CVA halfzijdig verlamd geworden is. Haar ex-man zit in detentie, zelf staat ze onder bewindvoering. Quarijn Thuiszorg geeft aan dat ze zo snel mogelijk begeleid zal moeten gaan wonen. Een hele opgave als je geen financiën en geen netwerk hebt en je bewegingsvrijheid zo beperkt is. Present weet deze hulpvraag te koppelen aan 4 accountants die handen uit de mouwen willen steken, samen met Waaijenberg verhuizers die een professionele verhuizer beschikbaar stelt plus een grote verhuiswagen en een lift. Ook gaat er een bijbelkring aan de slag. De dagen voor de verhuizing helpt de kring met in pakken en na de verhuizing zorgt ze dat alles weer netjes op de plaats komt.

Het brengt mij weer terug bij Jezus. Zoals hij bruggen bouwt is er maar Een! Hij ging naar plekken  waar niets te halen viel.  Plekken die niet in aanzien stonden en waar op het eerste oog geen aanzien mee te behalen viel.  Ik nodig u van harte uit! Gun u zelf die ervaring en geef u op samen met uw kring, bijbelstudiegroep, gezin, wijk, vereniging! Ervaar dat op plaatsen waar ogenschijnlijk niets te halen valt, geven ontvangen wordt!

Femke Muit
Coördinator Present Veenendaal
Aanmelden kan via www.presentveenendaal.nl

Vacatures in het NGK Jeugdwerk

Afgelopen zondag hebben zich heel wat mensen bij de vacaturemarkt aangemeld om mee te gaan doen in het jeugdwerk. Daar zijn we bijzonder blij mee en dit zorgt ervoor dat al 40% van de vacatures vervuld zijn!

Tegelijkertijd zoeken we nog veel mensen voor allerlei onderdelen van het jeugdwerk (met name voor de clubs en catechese). Heeft u / heb jij ook nog tijd en het enthousiasme, om je in te zetten voor de kinderen of jongeren? Vol gezelligheid samen optrekken én verdieping vinden in het geloof?!

Aanmelden of meer informatie is te krijgen via jeugdteam@ngk-veenendaal.nl.

Vespers 2016 Samen stil worden……

In de laatste week voor Pasen, de Stille Week, worden er Vespers gehouden. Evenals vorig jaar doen we dat samen met de gemeenteleden van de Poortkerk (GKV) en de Bethelkerk (CGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus.
Deze verbondenheid uiten we dit jaar door de week te starten met een kanselruil op Palmpasen. Bijzonder vinden we het om op deze manier samen de Stille week in te gaan. Bij ons zal ds. J. Holtland van GKV- Oost voorgaan op 20 maart om 9.30u.

Samen voorbereiden
Hoe mooi is het om samen met meerdere gemeenten toe te leven naar het Paasfeest. Deze week staan we allemaal stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Tijdens de vespers van 2016 volgen we de geschiedenis van Christus' kruisgang aan de hand van het Johannes-evangelie. We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. Wat fijn om daar dan ook samen bij stil te kunnen staan. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stil staan bij Zijn grote daden.

We wensen u een heel goede voorbereiding toe en hopen u te zien bij de Vespers.

Locaties en data:

- 21 en 22 maart in de Bethelkerk (CGK), Spanjaardsgoed 7
- 23 en 24 maart in de Poortkerk (GKV), Poortjesgoed 1
- 26 maart in het Ichthus College (NGK), Vondellaan 4

Namens de werkgroep Vespers,

Elly Smit (GKV West), Marja van der Velde & Hermien Prins (GKV Oost), Petra de Witte & Tineke de Vos (CGK), Jolanda Abbring (NGK)

 

In memoriam ds Gert vd Brink

PDF icon In memoriam ds Gert vd Brink.pdf

Ziehier wat gedachten over een vroeger lid van onze gemeente

Dick Lagewaard

Openbare geloofsbelijdenis op 5 juni in de middagdienst

Op zondagmiddag 5 juni is er de gelegenheid om in het openbaar belijdenis te doen van je geloof. Acht jongeren hebben hier al op ingetekend, waarvan een groot deel dit seizoen ook catechisatie volgde. Wil jij ook meedoen? Dan kan dat, er worden een aantal avonden georganiseerd waar we ook rekening willen houden met mensen die doordeweeks buiten Veenendaal zijn. Graag wel z.s.m. opgeven bij Jan Broer of mij, dan gaan we graag hierover met jou in gesprek.

Jan Broer en Dick Lagewaard 

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top