Berichten - november 2015

Gratis trainingsdag kinder-, tiener- en jeugdwerkers

Ik wil jullie van harte uitnodigen voor een gratis trainingsdag voor kinder-, tiener- en jeugdwerkers o.l.v. Martin en Karin Koornstra. Op zaterdag 9 januari is het Royal Mission team te gast in De Basiliek in Veenendaal voor een bijzonder dag van inspiratie, training, workshops en ontmoeting. Royal Mission wil op deze manier tot zegen zijn van heel veel kerken om de volgende generatie te bereiken met het evangelie en getraind worden om Jezus oprecht te volgen. Hier  is de opzet en inhoud van de dag (Tabblad Kinder- en Jeugdwerk).

Programma

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Gezamenlijke start 'Heb jij de X-factor?'

11.00 uur Training kinderwerk Zingen met en vertellen aan kinderen + Kinderen en de Heilige Geest

11.00 uur Training tiener- en jeugdwerk De leefwereld en het brein van jongeren + Geestelijke groei bij jongeren

12.00 uur Gratis lunch

13.00 uur Workshops

- Algemeen 1: Vergaderingen kunnen dodelijk zijn

- Algemeen 2: Werven en inzetten van nieuwe medewerkers

- Algemeen 3: Basisvoorwaarden voor een geslaagde club

- Algemeen 4: Gezond en mensgericht leiderschap

- Kinderwerk: Groep 7 & 8, wat doe je er mee?

- Tiener/Jeugdwerk: Coachen van jongeren

14.30 uur Gezamenlijk slot 'Heb jij de &-factor?'

15.00 uur Einde van de trainingsdag

Van harte aanbevolen!!!

 

Hulpkosters gezocht!

Er zijn op korte termijn vier nieuwe hulpkosters nodig.

Help je mee met het klaarzetten en opruimen van 350 stoelen in de aula en de 6 lokalen voor de kindernevendienst?
We vragen je inzet eens per maand op:

 • zaterdagavond van 19:00 tot ongeveer 20:15 uur
 • zondag na de beide diensten.

Leeftijd ongeveer tussen 15 en 55 jaar.

Meld je bij mij of één van de andere kosters!

Stadsakkers Veenendaal

Stel je voor dat er een grote moestuin zou komen in Veenendaal. Een plek waar jong en oud, gepensioneerde en werkzoekende, samen werken aan een oogst ongeacht, cultuur, achtergrond of geloof.

Een letterlijke oogst, want de voedselbank Veenendaal kampt met tekorten op levensmiddelen en vooral op versproducten. Maar ook een figuurlijke oogst, ontmoeting, begrip, kennis overdracht, gevoel van eigenwaarde en nut. Als we ooit konden praten over een win-win situatie, dan is dat wel bij dit idee. Stadsakkers Veenendaal, na de Voedselbank en Kledingbank de volgende stap, voor mensen, vanuit passie en doel gericht.

Wil jij hieraan meewerken en kun en wil jij wat betekenen in één of meerdere van onderstaande taken? Reageer dan nu via info@voedselbankveenendaal.nl

Start-up team

Het start-up team gaat aan de slag met het mogelijk maken van Stadsakkers in Veenendaal. Dit team onderzoekt welke kennis, middelen en vrijwilligers nodig zijn en gaat aan de slag om dit te realiseren.
Welke taken zijn er voor het start-up team:

 • Grond: Om te kunnen starten is een geschikt stuk grond nodig. Hiervoor doet het team onderzoek naar gewenste en haalbare stukken grond en heeft hier overleg over met o.a. gemeente en grondeigenaren.
 • Vrijwilligers: Het opzetten van een vrijwilligersorganisatie. Eén van de doelen van Stadsakkers is het bevorderen van sociale cohesie in Veenendaal. Het team onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om door Stadsakkers (re)integratie in Veenendaal te bevorderen en maakt een plan en een start met de vrijwilligersorganisatie.
 • Groene vingers: Om Stadsakkers succesvol te laten zijn is goede grond, een juiste methode van telen en goed gebruik van hulpmiddelen noodzakelijk. Het team maakt een plan van aanpak waarmee gewerkt kan worden en zorgt voor de juiste middelen en kennis om het plan te kunnen uitvoeren.
 • Administratie: Notulen van de vergaderingen en correspondentie met externe contacten.
 • Leiding van het start-up team: Organiseren en voorzitten van het teamoverleg, overleg met bestuur Missie0318, contacten met externe partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente.

Neem voor meer informatie contact op met Kees Huibers.

ACTEURS GEZOCHT

Al een aantal weken zijn wij bezig met de voorbereidingen voor de kerstdienst op 24 december. Nu zijn wij nog naarstig op zoek naar een aantal jongeren of volwassenen die in de rol van Romein, herder of wijze willen kruipen.

Voor meer informatie of voor aanmelding mail Jantiene: Jantienekreijkes@gmail.com

Namens het  team 'gezinskersfeest 2015'.

Missionair team

PDF icon NGK visie M-team.pdf

Het missionair team heeft vanaf 2014 vergaderd om op verzoek van de kerkenraad invulling te geven aan het missionaire taakveld van de gemeente.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat dit team nieuwe missionaire initiatieven gaat ontplooien, maar wil wel aan missionaire bewustwording doen. Zie hiervoor het visiedocument dat dit voorjaar de instemming van de kerkenraad kreeg, slechts 1 A4tje groot (zie bijlage).
Op 24 januari gaat Jurjen ten Brinke bij ons voor, gemeentestichter in Amsterdam. Deze dienst is, net als de dienst destijds met Ruud van Eijle, in het kader van missionair gemeente zijn. We hopen in die dienst iets bij te dragen aan het besef van de geestelijke nood die er is en wat wij daar aan kunnen doen.
De bemensing van het team was Martin Dekker, Ben Hartman en Dick Lagewaard. Martin Dekker heeft moeten stoppen, we zijn op zoek naar een vervanger/vervangster die hart heeft voor missionair werk en die proactief kan denken en handelen.

Het missionaire team.
 

Vaststellen collecterooster

Binnenkort wordt het collecterooster voor het nieuwe jaar vastgesteld. Het is mogelijk om een verzoek in te dienen om opgenomen te worden in dit rooster. U kunt dit doen door voor maandag 16 november een bericht te sturen naar diaconie@ngk-veenendaal.nl met hierin uw voorgestelde doel met een korte toelichting/motivatie. Uiteraard is er geen garantie dat het voorgestelde doel wordt opgenomen. De kerkenraad zal in december het rooster voor het komende jaar vaststellen.

Met vriendelijke groet,

namens de diaconie

'The Brave'

PDF icon Uitnodiging The Brave '16.pdf

Uitnodiging tot deelname van Gert de Vries en Jan den Hertog

Na in 2012 met een groep van 300 mannen met de 4e musketier mee te zijn geweest hebben wij in 2013 en 2014 het initiatief genomen om zelf met een groep van ca. 14 mannen een reis te organiseren.

We hebben dit destijds gedaan vanuit de Hervormde gemeente in Veenendaal-Oost, de vorige gemeente van Gert.
We hebben gezien dat de combinatie wandelen, natuur, fysieke inspanning, Bijbelstudie en geestelijke gesprekken vaak resulteert in een pure en oprechte kameraadschap maar bovenal in verdieping en groei in geloof.

Het is ons verlangen om dit ook vanuit de NGK-Veenendaal te gaan doen.

Uitnodiging deelname The Brave ’16

Heb je zin in:
- Een geweldig avontuur beleven met een groep mannen uit de gemeente?
- Vriendschappen verdiepen?
- God op een andere manier beter leren kennen?
- Leren vertrouwen op mensen om je heen?
- Versterken van je karakter?
- Dit alles zonder je mannelijke oerkrachten te etaleren?

Wees dan van harte welkom

Een indruk van het programma.

 • De reis is van woensdag 6 april t/m zaterdag 9 april.
 • De wandeling zelf duurt 3 dagen (72 uur) We gaan met maximaal 14 man.
 • Een bewuste keuze: logistiek gewoon praktisch, groot genoeg om de lasten te verdelen en klein genoeg om elkaar te kennen en kameraadschap te beleven.
 • De routes zijn vooraf uitgezet en middels kaarten en GPS wordt de exacte route gezocht.
 • Goed om te weten: We gaan niet pre-scouten. Het komt dus aan op communiceren én vertrouwen.

Als je meer wilt weten sturen we jou graag onze introductie folder.
Neem contact op met Gert of Jan via een van de onderstaande e-mailadressen
gertdevries@tbdv.nl
denhertog.jan@gmail.com

Bekijk voor een impressie het promofilmpje van The Brave ‘16 https://www.youtube.com/watch?v=THj9ju0lEAU

We hopen op jullie deelname.

Hartelijke groet,
Jan den Hertog en Gert de Vries

Stilok zoekt technici en programmamakers

Stilok, de christelijke omroep van Veenendaal, Schoolstraat 11b, heeft voor diverse programma’s een ernstig tekort aan (geluids)technici. Het is zo nijpend, dat, wanneer één van de technici onverhoopt ziek wordt, er op dat moment geen vervanger klaar staat. Als dit zich voordoet, kunnen bepaalde programma’s niet uitgezonden worden.
Wie een beetje belangstelling voor (geluids)techniek heeft, kan zich al aanmelden info@stilok.nl). Ervaring is geen vereiste, want Stilok zorgt voor een interne opleiding.

Ook zoekt Stilok programmamakers voor de volgende programma’s:

 • Veenendaal Toen, een programma over geschiedenis op maandag tussen 19.00 – 19.30 uur.
 • Meditatief Moment, een Bijbelstudie op maandag, één keer per twee weken, van 19.30 – 20.00 uur.
 • Accent, een nieuws- en actualiteitenprogramma op maandag, één keer per twee weken, van 21.00 – 22.00 uur.
 • Xplore, een jongerenprogramma op woensdag tussen 21.00 – 22.00 uur.

Stilok is te beluisteren via de radio op de kabel 107.0 FM, in de ether op 104.9 FM en via www.stilok.nl

Het gaat in alle gevallen om vrijwilligerswerk. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij  doelstelling en statuten van de stichting onderschrijven.

Bel voor meer informatie naar onze studio 0318-517006 op maandag en woensdag tussen 19.30 – 22.00 uur of neem direct contact op met Lyda Faassen (hoofd programmazaken) 0318 – 540516 of stuur een mail naar info@stilok.nl

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top