Berichten - maart 2015

Acties voor Roemeniëreis

Beste gemeenteleden,

Inmiddels zijn we al hard bezig met geld inzamelen voor onze reis naar Roemenië. Om het voor u wat duidelijker te maken hebben we de acties even op een rijtje gezet.

U vraagt wij komen

Heeft u al weken dat ene vervelende klusje liggen dat u elke keer weer uitstelt? Wij als Roemenië gangers staan voor u klaar.
U kunt ons inhuren voor €10,- per persoon per uur. Een klus dient minimaal 2 uur te duren.  Ook kunt u minimaal 2 van ons per klus huren. De kosten kunnen worden overgemaakt als gift.
Voor meer informatie over deze actie zie kopje 'Actie: u vraagt wij komen'.  Heeft u verder nog vragen of wilt u een klus indienen? Stuur dan een mailtje naar: uvraagtwijkomen@gmail.com
Ook kunt u Nils van Asselt &  Aron van Genderen altijd even aanschieten over deze actie.

dienstenveiling

Op 19 april zal na de ochtenddienst de dienstenveiling plaatsvinden. U kunt alle soorten diensten bedenken, dus wees lekker creatief. U kunt diensten aanbieden maar ook diensten vragen. Heeft u al een leuk idee? Stuurt u dan een mailtje naar: dienstenveiling2015@gmail.com

Voor meer informatie zie het artikel 'Uitleg dienstenveiling'. U kunt voor informatie of vragen ook mailen naar bovenstaand emailadres.

lege flessenactie

Wilt u snel en simpel een kleine bijdrage leveren?  Ook dat kan elke zondagmorgen. Bij aanvang zult u in de hal 2 jongeren met een roemeniëshirt aantreffen. Zij zullen uw lege flessen met plezier in ontvangst nemen. Deze flessen leveren wij in bij de supermarkt en het geld gaat naar de Roemeniëreis.

giftenpot

Verder is er ook elke zondag de gelegenheid om geld te geven. In de hal vindt u op 1 van de tafels een grote glazen en pot, de giftenpot. Als uw portemonnee een beetje te zwaar wordt kunt u in deze pot uw kleingeld doen.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u altijd een mailtje sturen naar: volgmijnaarroemenie@gmail.com

Gebedspastoraat

Afgelopen zondag is er aandacht gegeven aan het gebedspastoraat. Verschillende mensen hebben ons aangesproken voor verdere informatie en ook met de vraag hoe je je aan kunt melden. De intake voor gebedspastoraat wordt gedaan door Riet Romijn en Leendert van Genderen. Je kunt je aanmelden voor  het gebedspastoraat door ons aan te spreken of door een bericht te sturen naar gebedspastoraat@ngk-veenendaal.nl

Uitnodiging: Gespreksgroep voor volwassenen met autisme

“Ik ben niet de enige!” Het was dé eyeopener voor Nicolette en Haike, twee deelnemers van een eerdere gespreksgroep voor volwassenen. Zij zijn blij dat ze zijn gegaan. “Je hebt een vergelijkbare beperking én wij zijn samen broers en zussen in het geloof.”

Heeft u behoefte om in een veilige en kleinschalige omgeving andere volwassenen met autisme te ontmoeten? In mei start dit Koningskind een gespreksgroep in Utrecht. De gespreksgroep bestaat gemiddeld uit zes personen en komt vijf avonden bij elkaar. Gespreksthema’s zijn onder andere: sociale contacten (vriendschap en werkrelaties), communicatie, identiteit en zelfbeeld, geloof en kerkgang. Er is ook alle ruimte voor inbreng van onderwerpen door de deelnemers.

Voor wie:            
volwassenen met autisme (gemiddeld tot een hoog niveau)
Data:                       
20 & 27 mei, 10 & 24 juni en 1 juli
Plaats:                    
GKV Opstandingskerk, Prinses Margrietstraat 126 – 128, Utrecht
Kosten:                 
€ 37,50 (lid) €45,00 (geen lid)
Aanmelden:      
www.ditkoningskind.nl → Agenda

Meer informatie vindt u op www.ditkoningskind.nl → Agenda. Ook kunt u daar een artikel downloaden waarin Haike en Nicolette meer vertellen over hun ervaringen met de gespreksgroep. Heeft u vragen? Neem contact op met ons secretariaat: info@ditkoningskind.nl of 030-2363788. 

Ministrycursus 2015

Weet je nog wanneer je leerde hardop voor te gaan in gebed aan tafel of in een groep? Hoe dat de eerste keren onwennig en eng was, en je daarin steeds meer groeide en het gewoon werd? Diezelfde schroom kan ook in persoonlijke contacten overwonnen worden. Daarom organiseren net als in 2008, 2011 en 2013 weer een cursus persoonlijke voorbede of ministry gebed.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die verlangen naar meer vrijmoedigheid om met iemand persoonlijk te bidden. We denken aan werkers in de kerk - voorgangers, ouderlingen, diakenen, (youth)Alpha teamleden, pastoraal werkers en jeugdwerkers -  maar ook aan kringen binnen de kerk - jeugdgroepen, bijbelkringen of groeigroepen. Christenen van binnen of buiten de kerk, jong en oud, ontvangen we graag op deze cursus om samen te groeien in het bidden voor broers en zussen in het geloof.... Kom samen of kom alleen - je bent van harte welkom!

Wat is Ministry? 

Ministry is een manier van bidden waarbij twee personen bidden voor een derde persoon. Een omschrijving is 'Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest'. In sommige gemeenten wordt ministry vertaald met 'persoonlijk gebed', 'persoonlijke voorbede' of 'zegenend bidden'. Binnen New Wine wordt het woord ministry gebruikt.

Bij ministry verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (Lucas 11:13). Het gaat daarbij niet om de bidders, maar om God die door de Heilige Geest werkt in het leven van de persoon die om gebed vraagt.
Je kunt het vergelijken met de vier vrienden die hun verlamde vriend aan de voeten van Jezus brachten. Zij waren niet in staat hem te genezen, maar wisten Wie dat wel kon. Hun geloof baande voor hun vriend een weg tot redding en herstel.

Waarom persoonlijke voorbede?

Om meer mogelijkheden te ontvangen om elkaar ten diepste aan de Here God over te dragen, zodat Hij onze noden, onze pijn, onze zwakheden, onze worstelingen in Zijn hand kan vormen naar zijn plan. Hij kent ons door en door. Hij leeft. Hij regeert. Hij werkt in ons leven. Hij geeft ons aan elkaar om elkaar te dienen.

“Uit ervaring weet ik hoe zegenrijk het is om gebed te ontvangen. Meermalen hadden twee anderen tijd en aandacht voor mijn worsteling of vraag op dat moment. Zij brachten mij aan de voeten van de Here Jezus, zodat Hij mij helpen kon. Ik ben erdoor bemoedigd, getroost, gesterkt, kreeg nieuwe inzichten. Ik weet dat de Here het gebruikte om mij op te richten. Ik wist me gezien en gekend en geliefd door Hem. Hem de eer! Ik gun anderen dit mee te maken.”                                                           

Een eerdere deelnemer

Meer Info

Door:   
Een team met leden uit de Baptistengemeente, CGK, NGK en PKN

Voor:   
Zie kader ‘doelgroep’. De opzet is interkerkelijk!

Plaats: 
Gebouw van de Bethelkerk, Spanjaardsgoed 7, Veenendaal

Data:    
13, 20 en 27 mei, 3, 10 en 17 juni

Tijd:                      
19.30 - 22.00 uur. Koffie aan het begin, wat fris aan het einde van de avond.

Kosten:               
10 euro
Let wel: geld vormt geen barrière, dus meld je ook aan als je geen 10 euro hebt op dit moment

Opzet van de avonden:              

  • Lofprijzing,
  • Onderwijs, bijv. vervulling met de Heilige Geest, Gods leiding, vergeving, bevrijding
  • Praktijk, bidden in kleine groepjes o.l.v. een teamlid.

Info & aanmelden: Edwin Struik, 0651153269, estruik@lsibv.nl

Nog meer informatie: www.new-wine.nl/ministry

Paasmusical 4 april

Dubium: Van euforie naar wanhoop. Van verslagenheid naar hoop. We worden meegenomen naar de vroege jaren van onze jaartelling.

4 APRIL 20.00U THEATER DE LAMPEGIET

Na het succes van vorig seizoen presenteert Creative Arts School Elevate opnieuw een musical van eigen hand. De musical Dubium laat het publiek het paasverhaal beleven vanuit het perspectief van de vrouwelijke discipelen van Jezus. We worden meegenomen naar de vroege jaren van onze jaartelling en beleven de emoties van die tijd. De euforie van palmzondag, de verwarring rondom de arrestatie van Jezus, de verslagenheid en diepe pijn als hij gekruisigd wordt en dan de vertwijfeling en onzekerheid in de dagen die volgen. Tot Maria op een dag terugkomt van het graf en een onwaarschijnlijk verhaal heeft over een ontmoeting. Kan het zijn dat ze Jezus echt heeft gezien? Met Quirine Pulleman als Maria, moeder van Jezus en Anne van Engelenburg als Maria Magdalena. Mis het niet!!

Afsluitende avond catechisatie-seizoen 2014/2015

Op 26 maart is alweer de laatste catechisatie-avond van dit seizoen. We gaan dan met alle groepen naar TransWorldRadio in Barneveld.

Praktische informatie:

  • Vertrek vanaf de Troubadour om 18.30 uur. Zorg dat je ruim op tijd bent!
  • Van 19.00 - 21.00 uur zijn we te gast bij TransWorldRadio in Barneveld.
  • In Barneveld krijg je uitleg over het werk van TWR onder het genot van een hapje en een drankje...
  • Er wordt die avond een collecte gehouden voor TWR. Je kunt ook online doneren: http://transworldradio.nl/geven
  • We verwachten rond 21.45 uur weer terug te zijn bij de Troubadour.

Ga jij mee? 

Geef dat dan z.s.m. door aan je mentor. Geef het ook door als je die avond niet mee kunt.

En de volwassenen dan?

Wij hebben uw hulp uiteraard nodig op deze avond, want lang niet alle jongeren passen in de auto's van de leiding. Dus wilt u ook genieten van een indrukwekkende presentatie? Geef u dan op om te rijden naar Barneveld. Graag een mail naar Greet Broer (greet_broer@hotmail.com) met uw gegevens en het aantal jongeren die u mee kunt nemen in uw auto.

Nu al meer weten over TransWorldRadio?

Bekijk de website: http://transworldradio.nl/

Meldpunt seksueel misbruik

In de afgelopen Landelijke Vergadering is de rapportage van de Commissie Meldpunt Seksueel Misbruik besproken. Gebleken is dat de commissie bemoedigende vooruitgang zag in bewustwording. Er zijn geen klachten binnengekomen. Maar bij een steekproef op 20 websites van onze kerken bleek slechts één aan te geven waar je terecht kunt en hoe dat gaat. De commissie had ook indicaties dat er nog maar weinig vertrouwenspersonen zijn benoemd.

De kerkenraad constateerde dat wij als NGK Veenendaal ook werk te doen hadden op dit vlak en heeft dit opgepakt. De kerkenraad heeft zuster Karen Postma-Schakel en broeder Harry Hindriks bereid gevonden en aangesteld als interne vertrouwenspersoon.

Informatie over het onderwerp is terug te vinden op de website van de Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties (www.meldpuntmisbruik.nl); een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Alle relevante informatie is ook in een document opgenomen. Dit informatiedocument is op de website geplaatst en is voor iedereen toegankelijk en zal wanneer nodig geactualiseerd worden.

Veenendaal, maart 2015

De kerkenraad

Creatieve verwerking: Volg mij naar pasen

Zaterdag 28 maart ben je van harte welkom bij de creatieve verwerking: Volg mij naar pasen.

We starten om 17.00 uur met een eenvoudige maaltijd. De avond duurt tot ongeveer 20.00 uur. Deelnemen kost € 10,-.

Opgeven bij inekedehaan@solcon.nl.

Herhaalde oproep: Bloemengroep vraagt uw hulp

In januari hebben we deze oproep al eens gedaan, maar nog steeds missen we een flink aantal vazen. En we willen wel graag de bloemengroet uit blijven voeren...

Als je de bloemengroet krijgt zit daar een vaas of schaal bij. Die krijg je te leen van iemand van de bloemengroep. Wij missen een aantal vazen. Heb je de bloemengroet gekregen en de vaas nog thuis? Wil je die dan alsjeblieft op de tafel in de hal zetten? Dan kunnen wij hem opnieuw gebruiken.

Actie: U vraagt, wij komen

Voor onze Roemenië-reis hebben wij veel geld nodig, dit willen op verschillende manieren bij elkaar zien te krijgen. Eén van die manieren is dat wij onze helpende handen willen aanbieden voor uw klusjes.

Denk hierbij aan tuinonderhoud, catering op feestjes, schoonmaken, klussen, slopen,  kinderfeestjes en bijvoorbeeld oppassen. Als u zelf nog andere klusjes heeft, meld het gerust. Het mooie aan “U vraagt, wij komen” is dat wij niet zomaar geld van u vragen, we willen er ook graag wat voor terugdoen. Zo is het een win-win situatie.

Er zijn bijna geen regels, elke klus mag, alleen moet het wel voor minstens 2 personen zijn en voor minimaal 2 uur tijd. Dit doen wij om het rendabel en gezellig te houden. De kosten voor dit geweldige project zijn 10 euro per persoon per uur. Dit klinkt misschien best wel duur, maar u kan het als gift opgeven, waardoor u het van uw belastbare inkomen kan aftrekken.

Vragen of klussen? Stuur een mail naar: uvraagtwijkomen@gmail.com. Of spreek ons gerust aan in de kerk of op andere momenten.

Aron van Genderen & Nils van Asselt

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top