Berichten - april 2014

Geluidsapparatuur

Bericht ingezonden door Commissie van Beheer / Jos van Stiphout

Goede geluidsapparatuur is een belangrijke voorwaarde om de gemeente te ondersteunen bij het zingen en het spreken. En om zo samen onze God en Vader te aanbidden. De laatste tijd spelen orgel en combo steeds vaker samen in een dienst. De visie die de kerkenraad en alle overige betrokkenen hebben op zang, aanbidding en muziek wordt zo steeds meer gerealiseerd.

Kwaliteit van geluid en muziek zijn hierbij erg belangrijk. Uiteraard begint dat bij de muzikanten zelf. Maar ook de kwaliteit van de apparatuur is daarbij essentieel. Het combo maakt al jarenlang gebruik van sterk verouderde en deels geleende apparatuur zoals microfoons, monitoren en mengpaneel. Dat maakt dat muzikanten zichzelf slecht horen en dat het voor het geluidsteam erg moeilijk is om een goede balans te verzorgen tussen alle verschillende instrumenten. Aansturing per instrument is erg belangrijk, omdat klank en volume per instrument sterk verschillen; deze gericht aansturing is met de huidige apparatuur niet mogelijk.

 

De Kerkenraad en de Commissie van Beheer hebben vanuit die visie besloten om te gaan investeren in goede apparatuur, (ten dienst van de muzikanten en het geluid). Als eerste willen we dan investeren in mobiele apparatuur, zodat we daarmee niet gebonden zijn aan het Ichthus-gebouw. Binnen de begroting is daar echter geen ruimte voor. Dat is de reden dat we besloten hebben tot een specifieke fondswerving hiervoor. Binnenkort hoort u hier meer van, maar wij willen deze fondswerving nu alvast van harte bij u aanbevelen.

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top