Berichten

Samenleven 13 okt

PDF icon 2017 10 13 Samenleven .pdf

Hierbij de nieuwe samenleven, 

de volgende hoop ik komende week te schrijven.

DL

Open Doors dag

Op 4 november is weer de jaarlijkse Open Doorsdag. Ik werk nu ruim een jaar bij Open Doors en ben geraakt door de manier waarop wereldwijd vervolgde christenen getuigen van hun geloof, sterk staan temidden van angst en onzekerheid, over het lot van dierbaren en over hun eigen lot, en de vreugde die ze beleven wanneer ze door anderen bemoedigd en gesteund worden. Wanneer bekeerde moslims bij elkaar komen in huiskamers, dan zingen ze dezelfde liederen als wij, maar ze zijn continu op hun hoede en houden de voordeur in de gaten. De Bijbel is het boek over vervolgde christenen en die vervolgingen zijn reëel tot op de dag van vandaag. Bidt u mee voor hen en voor het werk van Open Doors? En u bent van harte uitgenodigd om 4 november hier meer over te horen. Meer informatie vindt u hier: https://www.opendoors.nl/ons-werk/dag/ Hartelijke groet Jos van Stiphout

De nieuwste samenleven

PDF icon Samenleven 06 oktober 2017.pdf

Hierbij de nieuwste samenleven, uitgebreidere versie verschijnt volgende week

DL

Impressie KR weekend

PDF icon KR weekend 29 30 september 2017.pdf

Hierbij een imnpressie van het kerkenraadsweekend, afgelopen weekend.

Jan Peter van den Toren

Vesper 15 oktober

Al eens bij een Vesper geweest? Of denk je dat het niks voor je is? We dagen je uit om het toch eens te proberen! Ontmoet God in de rust, de stilte of in een Psalm of ander lied of via de meditatie....
Zondagmiddag 15 oktober om 16.30 uur is er weer een Vesper.
Anita van Kranenburg zal de dienst leiden en met ons stilstaan bij Psalm 142 en Hand. 12:1-19.
Kom ook eens kijken. Van harte welkom!

We zoeken nog steeds iemand die ons (tijdelijk) wil helpen met de voorbereidingen. Wie kan helpen? Mail naar: jjabbring@gmail.com

De Vesperwerkgroep

Vacatures jeugdwerk

In verband met zwangerschap en verhuizing van de huidige leiding zijn we per 1 januari 2018 op zoek naar volwassen leiding voor:

kindernevendienst groep 5 en groep 8 

die één keer in de maand op zondagochtend tijdens de dienst met de kinderen willen optrekken.
Een meer uitgebreide taakomschrijving vind je op de site.
Opgave kan door te mailen naar: esthermollema@kpnplanet.nl

Ook zijn we per 1 januari 2018 op zoek naar 2 volwassen leiding voor:

club groep 5/6

De clubleiders hebben een belangrijke pastorale functie. Zij vervullen wat we noemen het 'basispastoraat';. Zij krijgen elk verantwoordelijkheid voor ongeveer 5 jongeren en proberen hen beter te leren kennen en hebben een signalerende functie voor kinderen die buiten beeld raken of problemen hebben. Een meer uitgebreide taakomschrijving vind je op de site. Opgave kan door te mailen naar: clubcoordinator.ngk@gmail.com

Graag wat doen in het jeugdwerk, maar liever niet als kindernevendienst- of clubleiding? We zijn nog steeds op zoek naar een lid of echtpaar dat zich voor de organisatie van één of meerdere activiteiten in het jeugdwerk willen inzetten (kamp, gezinskerstfeest, kinderprogramma startzondag e.d.). Opgave of meer info opvragen kan door te mailen naar: jantienekreijkes@gmail.com.

Ministry, wat is het. Interview in Onderweg

PDF icon OW-3-18-Gebedsverhoring.pdf

Onlangs ben ik door het blad Onderweg geïnterviewd over wat ministry is. Onderweg is het landelijke blad voor zowel NGK als GKV (vroeger heette de NGK-versie Opbouw). 

Omdat het lang geleden is dat er in de gemeente iets inhoudelijks is gezegd over ministry bied ik u, met toestemming van de redactie van het blad, deze uitgave aan. Hiermee kunt u direct kennis maken met een blad waarin allerlei landelijke ontwikkelingen in ons landelijke kerkverband aan de orde komen. Wilt u meer van dit blad weten, kijk dan hier voor een proefabonnement. Werkt de link niet, kopieer dan deze regel: https://www.onderwegonline.nl/proefabonnement.

Binnenkort zal, mede vanwege de groei van de gemeente en de nieuwe leden, door iemand uitleg gegeven worden waarom de gebedsmensen daar na de morgendienst altijd tot uw dienst staan.

Hopend dat dit artikel u helpt er iets meer van te begrijpen en dat het wellicht de drempel verlaagt er ook gebruik van te maken. 

Dick Lagewaard

PS: Het is ook overgenomen op de site van CIP: https://cip.nl/64643-dick-lagewaard-over-de-kracht-van-ministry-gebed

 

Gezinskerstfeest (dit weekend aanmelden!)

Wat al eeuwen is beloofd…

Kerst 2017

Ook dit jaar willen we weer een geweldig gezinskerstfeest organiseren.
Een avond, niet alleen voor gemeenteleden maar juist ook voor zoekenden.
Door de theatervorm wordt het gemakkelijker om de kerk binnen te komen en zo het goede nieuws te horen van Gods liefde voor de wereld.

Het mooie van dit gezinskerstfeest is dat het echt een gemeente-gedragen project is. Als NGK slaan we de handen in elkaar en zetten allemaal ons talent in wat we van God hebben ontvangen. Niet om er een feestje voor onze eigen club van te maken maar juist om een uitgestrekte hand te zijn en een licht in de nacht.

Daarvoor hebben we ieders talent nodig. Toneelspelen, muziek maken, zingen, dansen, helpen met decor, kleding, beameren, licht of geluid, regie, PR, flyerontwerp, catering;als je weet dat je een talent hebt wat je kan inzetten bij dit feest: meld je aan!

Opgeven kan tot en met 8 oktober, via de mail of in de kerk. Bij Netty de Visser voor decor en kleding met handige, creatieve handen, bij Anne van Engelenburg voor toneel, zang, dans. Bij Jantiene Kreijkes voor regie, beameren, licht, geluid e.a.

Data:
5 november (na ochtenddienst): uitdelen en doornemen script (tot 13.30) in KND lokaal nr B014 of B016
3 december (na ochtenddienst): kledingpasmoment in KND lokaal nr B014 of B016
17 december (na ochtenddienst): generale repetitie (tot 14.00)
24 december: beschikbaar vanaf 14.00 tot en met kerstavond

Anne van Engelenburg, Engelenburg1@casema.nl.
Netty de Visser, netty.d.v@kpnmail.nl
Jantiene Kreijkes, jantienekreijkes@gmail.com

Lezing Koers Houden

De lezing van Koers Houden van 12 september jl. staat bij de opnames. Via deze link kom je er direct. https://www.ngk-veenendaal.nl/system/files/field_ngk_recording_file/Koer...

Kingdom come, 8 oktober, welkom

Hier nodigen Kees Kraayenoord en ik u nog eens uit voor de kingdom come avond. 

https://youtu.be/PWRpRrvOHfo

Dit stond al eerder op de site:

In Engeland bestaan ze al langer, kingdom come avonden, avonden waar verschillende kerken samen komen om voor elkaar te bidden en voor de gemeenschap waar ze wonen. De gemeente die hiermee begon (HTB) is ook de "bron" van de Alphacursus. In Mozaiek0318 werden al soortgelijke avonden georganiseerd binnen eigen gemeente. Nu is er van twee voorgangers het initiatief  om ieder jaar een avond te organiseren waar alle kerken voor worden uitgenodigd om hierin mee te doen.  

Er wordt gezongen, hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende tradities. Hierna wordt in blokken gebeden voor onderwerpen in de maatschappij. Deze gebedsblokken worden ingeleid door voorgangers van verschillende kerken die hiertoe zijn uitgenodigd. Er wordt gebeden in vormen die men zelf kiest: alleen of in kleine kringen. Aan het slot zal er weer een moment zijn van gezamenlijke aanbidding in liederen waarbij ook persoonlijk gebed (ministry) kan worden ontvangen. 

Binnenkort zal hier meer bekendheid aan worden gegeven in de plaatselijke kranten en andere media.

Doelstelling van deze avond, volgens de initiatiefnemers in Engeland: “Dit event is een manier om de Naam van Jezus te verhogen en te bidden dat zijn koninkrijk mag komen op aarde als antwoord op het gezamenlijk hierom roepen van de kerk van Christus.”

Iedereen is welkom in de Basiliek (Wiltonstraat) op zondag 8 oktober. Vanaf 19.00 uur is er koffie en we beginnen om 19.30 uur. De avond zal om 21.30 uur worden afgerond. 

Kees Kraayenoord (Mozaiek0318)

Dick Lagewaard (NGK Veenendaal)

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top