Berichten

Uit het Jeugdteam…

In deze tijd van het jaar zijn we als jeugdteam weer volop bezig met het komende seizoen. Elke week zijn er vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze kinderen en jongeren! Daar zijn wij zeer blij mee! Het is mooi dat wij op die manier een warme omgeving kunnen bieden waar zij zichzelf, elkaar en God mogen ontmoeten.

Zoals bij elk seizoen zullen er vrijwilligers stoppen om diverse goede redenen, bijvoorbeeld omdat zij zich al jaren inzetten voor het jeugdwerk. Onze dank is dan ook zeer groot voor alle inzet! Met het oog op het volgende seizoen willen wij als jeugdteam graag met de hele gemeente kijken hoe we de vacatures kunnen vervullen.

Vacaturemarkt Jeugdwerk op 4 maart

Na de morgendienst van zondag 4 maart zal er weer een vacaturemarkt voor het jeugdwerk georganiseerd worden. Je kunt dan de verschillende vacatures bekijken, je vragen stellen of extra informatie krijgen over de vele mogelijkheden binnen ons jeugdwerk. We hopen op nieuwe talenten die ons komen versterken!

Namens het jeugdteam,

Bas van den Berg

Kerkkrabbels

Bijna een jaar geleden zijn we in de gemeente gestart met de Kerkkrabbels, een werkboekje voor kinderen die geen kinderdienst hebben. Elke week proberen we het boekje zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de Bijbeltekst die op zondag centraal staat in de dienst.

We zijn op zoek naar iemand die, om de week, een editie van Kerkkrabbels wil maken. Inzet ong. een uur per week. Lijkt het je leuk om op deze manier je in te zetten voor de gemeente en in het bijzonder voor de jeugd of heb je eerst vragen voordat je toezegt, stuur dan een e-mail naar: jeugdouderling12min@gmail.com.

p.s. het kratje met potloden is hoognodig toe aan bijvulling. Wilt u een praktische gift geven in de vorm van nieuwe (grijze) potloden of heeft u nog (grijze) potloden in huis liggen die niet worden gebruikt, mogen we u dan vragen deze zondag in het krat te leggen? Bedankt namens alle kinderen!

Martijn & Jacolien Berensen

informatieboekje 2018

Het informatieboekje 2018 van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland verschijnt april 2018 en bevat o.a. alle bijgewerkte gegevens van de kerken, kerkenraden, diaconieen, predikanten etc.

De prijs voor dit boekje zal € 12,30 zijn.

Zondag 18 en 25 februari ligt er een intekenlijst op de tafel in de hal van het Ichthus.

Als u een informatieboekje wilt bestellen kunt u uw gegevens noteren op de lijst.

Carry Rietveld

scriba

Leerhuis over Islam

PDF icon Flyer_leerhuis_CGK NGK GKV etc.pdf

In de Bethelkerk wordt vanuit NGK, GKv en CGK een Leerhuis gehouden.

Aanstaande donderdag, 22 februari, begint de vierde module.

Arco de Leede en Beppie Wessels nemen ons mee in de wereld van de Islam. Wat weet jij eigenlijk van moslims? Op welke manier spreek je over hen en/of met hen? Ieder is van harte welkom, ook bij de volgende avonden: 8 en 22 maart.

Om 19.30 uur is er koffie/thee, om 19.45 uur beginnen we en om 21.30 uur ronden we af.

Bij voorkeur even laten weten dat je komt: leerhuis@bethelkerk.nl

Zie ook bijgaande pdf. 

Dick Lagewaard

Samenleven 8 feb alleen in ledengedeelte

Samenleven, een kort overzicht over wat er gebeurt in de gemeente, staat een aantal dagen op het openbare deel van de site. Zodat ieder die de nieuwsbrief krijgt kan doorklikken zonder het wachtwoord in te hoeven voeren. Een aantal dagen daarna gaat het echter naar het ledendeel, dan is het uitsluitend te vinden in het ledengedeelte achter het persoonlijke wachtwoord.

Heeft u geen wachtwoord (meer)? Klik op de site op “voor leden”=> “aanmelden” => “nieuw wachtwoord aanvragen”

DL

Bijbelforum 18 februari 2018

Misschien herkennen jullie dit ook wel…
Soms lijkt het alsof je in het Oude Testament een heel andere God tegenkomt dan in het Nieuwe Testament. Er staan verhalen in het Oude Testament en uitspraken van God waar we van terugschrikken. En tóch belijden we dat ook het Oude Testament voluit Gods openbaring is.

Daarom wil ik met jullie in het komende Bijbelforum gaan nadenken over (de schaduwkanten van) het oudtestamentische Godsbeeld. Dit doe ik naar aanleiding van een boekje van één van mijn hoogleraren, prof. H.G.L. Peels van de TUA, die veel over dit onderwerp heeft gestudeerd en gepubliceerd.*

Het onderwerp zal zijn: “De verborgenheid van God in het Oude Testament”.
Misschien kun je alvast eens nadenken waar we in het Oude Testament lezen over de verborgenheid van God en welke vragen je daar zelf bij hebt.

Hartelijk welkom – zondag 18 februari a.s. om 16:30 uur in het Ichthus College!

Anita van Kranenburg

* Peels, Dr. H.G.L., Wie is als Gij? Schaduwkanten van het oudtestamentisch Godsbeeld (Zoetermeer: Boekencentrum, 2007)

Vacatures diaken en jeugdouderling

Bestand Functieomschrijving diaken.docxBestand Taakomschrijving jeugdouderling 12+.docxAan het einde van dit seizoen treden zr. Mooibroek en br. Van de Loosdrecht af als resp. diaken en jeugdouderling voor de 12+ jeugd. Van harte nodigt de kerkenraad u uit biddend na te denken over geschikte kandidaten voor het ambt van diaken en jeugdouderling. De buurtgroepcoördinatoren zullen de buurtgroepen bijeenroepen om als gemeente in afhankelijkheid van en met God hierover na te denken en namen aan te dragen. U kunt namen indien bij de scriba tot 19 februari a.s

Thuiskomen bij de Vader

Aanstaande zondagmiddag is er weer een droomdienst. Naar aanleiding van Psalm 27 zullen we stilstaan bij het thema 'Thuiskomen bij de Vader'. Het wordt een dienst met een open karakter, met ruimte voor aanbidding, stilte, delen van ervaringen en getuigenissen en gebed. Je mag (thuis)komen zoals je bent. Iedereen van harte welkom! 

Huis-aan-huis collecte voor Tear in Veenendaal

Help jij mee voor het goede doel?

Wat?                     Huis-aan-huis collecte voor Tear
Waar?                   In Veenendaal
Wanneer?           Van 27 aug. t/m 1 sept.
Hoeveel tijd ?    Het kost je 2 a 3 uur.
Waarom ?         
- Je draagt een steentje bij in de strijd tegen armoede en onrecht (doel: Tear)
- Je hebt lichaamsbeweging en het is lekker licht ’s avonds
- Je leert je buurt kennen
-  Nieuwe collectanten kunnen heel goed gebruikt worden!

Je kunt je aanmelden bij Tear, info@tear.nl, onder vermelding collectanten Veenendaal

Vrijwilligers in heel Nederland in actie voor vluchtelingen

Een recordaantal mensen was vorig jaar wereldwijd op de vlucht. Vaak als gevolg van natuur- en oorlogsgeweld. Ruim 65 miljoen vluchtelingen zijn hierdoor afhankelijk van hulp van anderen.
Duizenden Nederlands zetten zich in de week van 26 t/m 31 maart 2018 in voor hulp aan vluchtelingen, door mee te doen aan de collecteweek van ZOA. Ook in Veenendaal vindt dit jaar weer een collecteweek plaats.

Ieder jaar organiseert de christelijke hulporganisatie ZOA de collecteweek. Duizenden vrijwilligers collecteren door heel Nederland om geld op te halen voor hulp aan vluchtelingen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Zo ook radiopresentator Tim Hendriks van Groot Nieuws Radio. Hij loopt een uurtje collecte in zijn woonplaats Veenendaal.

Hendriks vertelt: “Als ik naar mijn vrolijke zoontje kijk, kan ik me niet voorstellen dat ik met dat mannetje zou moeten vluchten. Daarom collecteer ik, voor de gezinnen die dat wel is overkomen”. Marijke de Jongste van ZOA is blij met zijn inzet. “Gemiddeld levert een uurtje collecteren zo’n vijftig euro op. Daarmee kunnen we een gevlucht gezin bijvoorbeeld al helpen met een voedselpakket. De inzet van vrijwilligers is dus ontzettend belangrijk!”

Helpt u mee?
Om ook dit jaar de collecteweek in Veenendaal mogelijk te maken zijn er veel vrijwilligers nodig. Wilt u zich ook een uurtje inzetten voor slachtoffers van oorlogen en rampen? Meldt u dan aan via zoa.nl/ikdoemee of via augustamul@solcon.nl (coördinator voor de ZOA collecte in Veenendaal).

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top