Berichten

Etui-actie voor Roemenie

Aanstaande zondag 24 juni delen we aan het begin en aan het eind van de dienst etuis uit. Elk etui is voor een schoolkind uit Roemenië. Het is een kind uit een gezin dat door Anneke en Alexandru geholpen wordt. Willen jullie één of meerdere etuis te vullen met de spulletjes die op het briefje in de etui staan? En op die manier een kind uit Roemenië heel blij maken?

Het gevulde etui kun je inleveren tijdens de ochtenddienst van 1 of 8 juli. Tijdens de ochtenddienst van 8 juli zullen bij ons in de gemeente de kinderen van groep 8 afscheid nemen van de kindernevendienst. Dan is er ook een collecte voor de schoolpakketjes voor kinderen die in Roemenië naar school gaan. Daar worden in Roemenië schriften, multomappen, schooltassen enzovoorts van gekocht. We bevelen deze collecte dan ook van harte aan!

We hopen met deze etuis en het geld van de collecte 150 kinderen uit Roemenië te helpen met het goed doorlopen van school en het werken aan hun eigen toekomst! Doe je mee?

Thuisfrontcommissie Roemenië

 

Samenleven 15 juni 2018

PDF icon 1815 samenleven.pdf

Over huisvesting komt vandaag een bericht aan ieder per mail.

Hierbij de nieuwste samenleven. 

DL 

A.s. zondagmorgen en adres Corine Rijstenberg

A.s. zondagmorgen gaat het over omgaan met woede en boosheid in de psalmen. Uit o.a. Psalm 137 en 139 lezen we gedeelten die vaak worden overgeslagen bij schriftlezing. Een gebed waarin haat en woede een plaats krijgt, kan dat nog wel in de tijd na de komst van Jezus? Ja, maar waarom en hoe? Lees ter voorbereiding thuis Psalm 109, 137 en 139 eens, zonder gedeelten over te slaan. Ga na wat deze gedeelten met je doen en vraag jezelf eens af wanneer je je verontwaardiging bij God hebt gebracht.

Met Corine Rijstenberg gaat het beter, ze is nu op de revalidatie in Veenendaal. Bezoek graag even afstemmen met Henk.

Charim Revalidatie, Het holle goed 2, kamer 25  3901HB Veenendaal

Dick Lagewaard

 

 

 

Vespers zondagmiddag 10 juni

D.v. zondagmiddag 10 juni om 16:30 is er weer een Vespers met als thema: Gods vriendelijk gezicht. Wat hebben Psalm 80 en Ex. 32:30 – 33:23 met elkaar te maken? Anita van Kranenburg neemt ons mee door deze Bijbelgedeelten. Kom je / komt u ook? Van harte welkom!

De Vesperwerkgroep

Diaconaal Loket Veenendaal geopend

Onder grote belangstelling is op 22 mei het Diaconaal Loket voor Veenendaal geopend. De gezamenlijke kerken in Veenendaal bieden op deze manier laagdrempelige informele hulp aan voor iedereen.
In Veenendaal is veel goeds op het gebied van Zorg en Welzijn. Toch valt het op dat steeds meer mensen moeite hebben om zich te redden in de samenleving. Vind maar eens de weg naar de juiste hulp als je die nodig hebt. 
Bovenaan de Markt, bij de Oude Kerk hoorden veel belangstellenden tijdens de opening waarom het diaconaal loket door de kerken is gestart: voor hen die geen helper hebben, onder het motto: Kan ik wat voor je doen? 
Op de plek waar kerk en kroeg op een steenworp afstand liggen, kunnen Veenendalers die hulp nodig hebben langskomen. In Markt 10 vinden ze een vriendelijk luisterend oor. 
De openingstijden: dinsdag van 11.15 uur tot 13.00 uur en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
De vrijwilligers bij het loket zoeken dan samen met Veenendalers naar een passend antwoord op hun hulpvraag. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.diaconaalloketveenendaal.nl
 

Belijdenis, doop en ziekenhuis

We zien uit naar de dienst waarin Nienke de Haan en Sarah van Genderen belijdenis zullen doen. Nienke zal ook gedoopt worden, als kind is zij niet gedoopt. We zijn dankbaar voor wat God in hen heeft gedaan en doet. 

Ook zullen we in die dienst bidden voor Corine Rijstenberg, zij heeft een lage hersenbloeding gehad en is enige tijd in Rotterdam opgenomen geweest. Ze is nu in het ziekenhuis in Ede, wat voor Henk veel makkelijker is. Ze is in afwachting van een plek voor revalidatie. 

Hun adres: 't Voorhuis 35, 3902 CA Veenendaal.

Er is veel om voor te danken, veel om voor te bidden.

Dick Lagewaard

 

 


't Voorhuis 35
3902 CA Veenendaal

gemeenteavond 29 mei 2018

 ter voorbereiding op de gemeenteavond 29 mei

Op 29 mei hopen we elkaar te zien op de gemeenteavond in gebouw Onder Ons. We willen met u als gemeente delen hoe discispelschap zomaar vorm krijgt in de levens van gemeenteleden. We willen met jullie spreken over de koers die we willen volgen voor de morgendiensten. En we willen spreken over huisvesting. Het is ons verlangen als kerkenraad om meer zichtbaar en bereikbaar te zijn voor mensen die zijn afgedreven van kerk en geloof - of er zelfs nooit mee in aanraking zijn gekomen. Vanuit onze visie zouden we meer dan nu een gemeente willen zijn die open staat voor anderen.

Dat is nu opeens actueel geworden, en op de gemeenteavond willen we twee opties aan u voorleggen. De eerste optie sluit aan bij de wens van gemeenteleden die uitzien naar een eigen gebouw, waar we op zondag en door de week gemakkelijk bij elkaar kunnen komen. Maar ook -missionair, diaconaal - activiteiten kunnen organiseren met en voor anderen. De commissie huisvesting heeft ons aangegeven dat, als we een eigen gebouw willen, het huidige Sola Fide aan de Eikenlaan een optie kan zijn - het staat te koop. Het is een kerk, met veel zalen erbij die allerlei mogelijkheden bieden. Maar kunnen en willen we dat betalen? En een eigen gebouw vergt veel tijd en organisatie - en het lukt nu soms al niet om vacatures voor jeugdwerk en kosters te vullen. Of is de draagkracht (energie en financiën) van onze gemeente(leden) wel groot genoeg?

Er is ook een tweede optie, die op het eerste gezicht verrassend aansluit bij de wens van de kerkenraad om 24/7 samen met anderen bereikbaar te zijn. We hebben de uitnodiging om huurder te worden van het gebouw DownTown, dat het komend jaar beschikbaar komt na verbouw van de vroegere Pniëlkerk in het centrum. Het moet volgens de initiatiefnemers een ontmoetingsplek worden voor Veenendaal, waar ook een kapper, horeca, speelruimte voor kinderen en allerlei ontmoetingsplekken zullen zijn. We kunnen er een eigen ruimte huren, gebruik maken van de open ruimte beneden voor laagdrempelige bijeenkomsten, en met club, jeugdwerk en gemeentebijeenkomsten uitwaaieren aan de tafels en zitjes het gebouw. En worden zo’n vijf basishuurders verwacht, wat veel mogelijkheden voor samenwerking oplevert. De eerste ontwerpen komen beschikbaar en dat maakt nieuwsgierig naar meer. Het gebouw biedt de kans voor open bijeenkomsten op zondag, maar voor het grootste deel van de gemeente zullen we zondag gebruik blijven maken van het Ichthus.

Verschillende groepen gemeenteleden zijn nu druk bezig om de kansen en kosten van beide opties in beeld te brengen. Voor het gebouw Sola Fide geldt dat de kosten voor onze gemeente fors zullen zijn en er zullen meer belangstellenden zijn. We willen beide opties bekijken vanuit de vraag: wat voor gemeente willen we zijn? Op 29 mei kunnen we geen knoop doorhakken. Maar we willen wel graag van u horen waar u enthousiast van wordt, en hoe u één of beide opties ziet in het licht van de visie van onze gemeente: Als leerlingen van Jezus met elkaar op weg om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde.

Van harte welkom: 29 mei, 20 uur in Onder Ons, Fluitersstraat 26

Interactieve bijbelstudie over de Heilige Geest

PDF icon 2017 Leerhuis De Heilige Geest in de belijdenisgeschriften.pdf

Opnieuw buigen we ons zondagmiddag over wat de belijdenisgeschriften zeggen over het werk van de Heilige Geest.

Vorige keer stonden we stil bij wedergeboorte, dat onderwerp hoop ik nog eens te verdiepen gezien de vele vragen die hierover naar boven kwamen.

Dit keer gaan we het over pag 2 & 3 (mogelijk ook 4) van deze bijlage hebben. 

Het werk en de pesoon van de Heilige Geest in de belijdenisgeschriften.

Ik zie er weer naar uit!

Dick Lagewaard

 

kort verslag kerkenraadsvergadering 24042018

PDF icon 24-04-2018.pdf

In het bijgesloten bestand vindt u weer een kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 24 april jl.

met vriendelijke groet,

Carry Rietveld

scriba

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top