Berichten

inpakken kerstcadeautjes

Voor a.s. dinsdagavond 12 december ben ik op zoek naar een aantal mensen die het leuk vinden te helpen om de kerstcadeautjes voor het gezinskerstfeest in te pakken.

Mocht je tijd hebben en het gezellig vinden om te komen helpen, dan ben je van harte welkom!

Als je komt, wil je het me laten weten?

Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar!

Groeten,

Harmke Koolstra; Roggeveld 16

Hulp opbouw- en afbouw gezinskerstfeest

We zoeken nog gemeenteleden die willen helpen bij de op- en afbouw van het gezinskerstfeest.
Het gaat om de volgende gevraagde hulp:

  • voor de dienst: minimaal 5 buurtgroepleden (min. 16 jaar) die decor, hal, plein e.d. opbouwen
  • na de dienst: 5 buurtgroepleden die decorstukken, plein e.d. opruimen en aanvegen

Voor en na de dienst hoeven natuurlijk niet perse dezelfde mensen te zijn.
Men ontvangt van te voren een planning wie waar wordt ingedeeld wat betreft op- en afbouw en er wordt zo veel mogelijk in duo's gewerkt.
Dat is gelijk een mooie gelegenheid om elkaar als gemeenteleden beter te leren kennen!

Een en ander zal moeten gebeuren direct na de morgendienst van 24 december wat betreft de voorbereidingen. 
De afbouw is gelijk na het gezinskerstfeest aangezien de volgende morgen de reguliere kerstdienst is.

Qua tijdsduur rekenen we op ongeveer een uur voor opbouw, de afbouw blijkt in de praktijk meestal een stuk sneller te gaan.
Afhankelijk uiteraard van hoeveel mensen zich opgeven.

Concrete vraag: wie meldt zich aan om het gezinskerstfeest ook dit jaar weer te laten slagen?

Opgave graag d.m.v. het doorgeven van voor- en achternaam via jeugdouderling12min@gmail.com

Jantiene Kreijkes (algehele organisatie)
Netty de Visser (decors, kostuums e.d.)
Anne van Engelenburg (script en regie)

Vesper aanstaande zondagmiddag 10 december

Komende zondagmiddag 10 december zal er weer een vesper gehouden worden. Deze mooie manier om de zondag in alle rust af te sluiten met tijd voor meditatie, stilte en gebed is inmiddels hopen we, een vast onderdeel van onze vieringen.  Deze zondag zal dhr Ronald Bouw de vesper leiden. Het thema is psalm 136, "Eeuwig duurt Zijn trouw".
Een mooie tekst om in deze adventtijd bij stil te staan.
Wilt U/jij met ons samen zijn in dit half uurtje van verstilling in Gods aanwezigheid voor Zijn heiligheid, hierbij van harte uitgenodigd. -

De vespercommissie

BHV'ers gezocht

Al een aantal jaren draait een grote groep EHBO’ers een dienst op zondagmorgen om in geval van een calamiteit (flauwvallen, hartprobleem, een val, een breuk o.i.d.) snel te kunnen reageren.  Heel fijn, dat zoveel gemeenteleden zich daarvoor inzetten.

Daarnaast zijn we al geruime tijd bezig om ook een goed lopend bhv-team op te zetten.

Zaterdag 2 december was het dan zover: onder de deskundige leiding van Henk van Rossum zijn de basisvaardigheden van de bhv doorgenomen. Een stuk theorie maar daarnaast ook een praktijkdeel.

We hebben de nooduitgangen en vluchtwegen binnen het Ichthus verkend en geoefend met de diverse brandblusapparatuur. Henk, bhv-instructeur en gepensioneerd brandweercommandant, had een heuse vuurmaker op laten draven!

Echter, we zijn maar met een heel klein team: 7 waarvan er de komende maanden 2 op non-actief zullen staan. Daarom hebben we dringend versterking nodig. Heeft u een bhv-certificaat, meld u zich dan aan. Heeft u geen certificaat maar wilt u wel uw steentje bijdragen aan de veiligheid, dan bent u ook van harte welkom. Voor training wordt gezorgd!

Aanmelden: willinec@hotmail.com

Welkom!

Alice, Carry, Christine, Henk, Joelle, Marco en Willine

Kerstgezinsdienst 24 dec

Aankondiging kerstgezinsdienst 24 dec v/a 18u30 Ichthus Veenendaal !!

geheugensteuntje

 alle diensten eind december  

24 december 10.00 uur dienst
24 december 19.00 uur gezinskersfeest
25 december 10.00 uur kerstdienst 
31 december 10.00 uur dienst
31 december 19.00 uur oudejaarsdienst

 

van harte uitgenodigd!

Gemeenteavond in Elevate / Troubadour

Voor de volledigheid, het stond ook op de beamer, de gemeenteavond is op woensdag in de Troubadour / Elevate.

Ook gasten zijn welkom. 

Tot dan!

De kerkenraad

KERSTTRADITIE

Zondagavond 10 december 2017 is er weer gelegenheid om een uurtje kerstliederen te zingen in het zuiden van onze gemeente. Iedereen is van harte welkom!

Adres: Familie Postma, Grootveldlaan 6, Veenendaal

Inloop vanaf 19.30 uur en we beginnen om 19.45 uur. Meld je even aan van tevoren in verband met Glühwein /koffie/chocolademelk.

Opgeven kan bij: rogierenkarenpostma@gmail.com, of telefonisch 0318 – 554 905

 

Onderweg naar één kerk - over samenwerking

PDF icon NGK Veenendaal de hereniging en de relatie met andere kerken in Veenendaal.pdfPDF icon bijlage 2 Impressie van 11 november 2017.pdf

Onderweg naar één kerk – over samenwerking

 Op 11 november was er in Kampen een bijeenkomst die in het teken stond van ‘onderweg naar één kerk’. Daar vergaderden de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv. Die vergadering was een klein onderdeel van deze dag, die verder in het teken stond van ontmoeting, verootmoediging en verzoening. Het was de ‘officiële start’ van een proces waarin twee kerkverbanden op weg gaan om weer samen kerk te zijn: onderweg naar 1 kerk.

 Deze landelijke dag was voor de kerkenraad aanleiding om na te gaan welke vormen van samenwerking wij belangrijk vinden. En hoe wij staan tegenover deze hereniging. Het is goed dat de twee landelijke kerken met deze geschiedenis (een scheuring in 1967) nu toenadering zoeken. Als NGK Veenendaal werken we, nu al, graag samen met andere kerken om van betekenis te zijn - en dat is breder dan alleen de GKv. Wij geloven in de veelkleurigheid van Gods Kerk in Veenendaal.

Als de landelijke kerken verder in staat van hereniging zouden komen, kunnen GKV Veenendaal en NGKV Veenendaal onderdeel worden van hetzelfde kerkverband. Dat zal een extra reden zijn om elkaar lokaal op te zoeken. In de bijlage vindt u de lijn die de kerkenraad daarin voorstaat.

 Op 11 november was vanuit onze gemeente ook Anita van Kranenburg aanwezig in de Nieuwe Kerk in Kampen. Anita heeft over deze dag een persoonlijke impressie geschreven: wat er gebeurde en wat het bij haar opriep. Op verzoek van de kerkenraad wil zij die impressie graag met u delen – zie bijlage.

 “Onderweg naar 1 kerk”  - zo heet overigens ook de website, die speciaal voor dit proces is gemaakt. Op deze website (https://onderwegnaar1kerk.nl/) zijn alle toespraken van de dag terug te lezen en vooral de opnamen van de avondviering zijn volgens Anita zeer de moeite waard om terug te kijken!

Misschien hebben wij als gemeente niet zo’n beeld bij dit gebeuren, maar het is goed om te beseffen dat er in het hele land ontwikkelingen gaande zijn waarin NGK en GKv elkaar opzoeken in allerlei vormen van samenwerking en in toenemende mate als samenwerkingsgemeenten.

de kerkenraad

Belijdenis doen?

Dit voorjaar hopen we op twee momenten als gemeente mee te maken dat jongeren / jong volwassenen belijdenis gaan doen.

Onlangs hebben we dit ook meegemaakt bij de belijdenis van een moeder van een gezin.

Enkele jong jong volwassenen is hier al enige tijd mee bezig en mogelijk is er een belijdenis op 28 januari.

Denk je er zelf ook al langer over, maar is dit te snel voor jou en heb je meer voorbereiding nodig: later in het voorjaar is er een nieuwe mogelijkheid. 

Wil je hier over nadenken, neem contact met mij op.

Dick Lagewaard

Pagina's

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top