• Eenheid in verscheidenheid

    Jeugdclubs, Bijbelkringen, gemeentekringen om te groeien in geloof....

    Lees meer
  • Young....

    50% van onze gemeente is jonger dan 22 jaar

    Lees meer
Welkom op de website van de Nederlands Gereformeerde kerk in Veenendaal!

Nieuwste berichten

Voor in de agenda

Vooraankondiging

Ook dit jaar willen we onze Kerstzangtraditie in ere houden. We hopen op zondag 10 december vanaf 19.45 uur bekende en iets minder bekende Kerstliederen  te zingen bij de familie Postma.
Na afloop is er traditiegetrouw weer warme chocolademelk en Glühwein. 

Zet de datum alvast in de agenda!

Rogier en Karen Postma

Bidden zonder woorden?

Bidden is onmisbaar in de relatie met God… Maar soms wordt je leven zo overhoop gegooid dat je zelf geen woorden meer kunt vinden. Als je gedachten over elkaar tuimelen, in je hart de vragen en verontwaardiging sterker zijn dan het vertrouwen… Hoe moet je dan nog bidden? Of het is een situatie die je al zo vaak aan God hebt voorgelegd, dat je woorden tekortschieten…

Deze situatie wordt ook verwoord in Ps. 77 vers 3-5:
Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest. U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden.

In deze situatie is er één grote troost. God kent onze onmacht. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tot God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten (Rom 8:26). Als wij geen woorden kunnen vinden, mogen we weten dat onze stilte, ons onvermogen door de Heilige Geest in gebed ook tot Gods troon wordt gebracht.

Hierbij wil ik ook de persoonlijke voorbede (ministry) nog eens onder de aandacht brengen. Juist wanneer we zelf de woorden niet tot God kunnen uitspreken, kan het zeer bemoedigend zijn wanneer anderen het gebed in onze nood voor en namens ons uitspreken… We hoeven onze nood maar kort aan te geven en de ‘voorbidders’ zullen met behulp van de Heilige Geest ons gebed bij God brengen. Wanneer zij zich in het gebed door de Heilige Geest laten leiden, horen we hen soms dingen onder woorden brengen die wel in ons hart leefden, maar nog niet waren uitgesproken… Ook dít is elkaar dienen binnen de gemeente van Christus; laat je door broeders en zusters dragen in gebed tot voor Gods troon. Het kan een enorme bemoediging betekenen.

De gelegenheid tot persoonlijke voorbede is er in onze diensten elke zondagmorgen na de dienst en na bijzondere diensten, zoals de Fireplace en droomdienst. Aan de rechterkant van het podium, bij één van de deuren naar het plein, staat een banner van het gebedsteam en staan er mensen klaar.

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden… (Hebr. 4:16)

Anita van Kranenburg,
namens het gebedsteam

Stilok, (Stichting Lokale Omroep Kerken)

Onder de echte Veenendalers een begrip: de Christelijke lokale omroep. Als een van buitenkomend burger van Veenendaal hoorde ik van Stilok in onze diensten, als er werd gezegd, dat de dienst ook uitgezonden werd via Stilok.

Sinds een jaar ben ik nu betrokken en als vrijwilliger werkzaam bij Stilok. En zo heb ik Stilok dus nog niet zo lang geleden echt ontdekt.
Het evangelie doorgeven via het medium radio. Dat is prachtig werk.
De radio is overal, thuis, in de auto, in het ziekenhuis, op het werk. Programma's maken om op verschillende manieren de bevrijdende boodschap van Gods liefde en compassie met mensen en deze wereld door te geven, is echt mooi werk.
Er zijn muziekprogramma's, jongerenprogramma's, maatschappelijke programma's, meditatieve programma's. En alles wordt gedaan door vrijwilligers uit verschillende christelijke kerken in Veenendaal. Een prachtige manier van samenwerken.

Binnenkort wordt de lokale omroep, waar Stilok een onderdeel van is, en die (behalve Stilok) wat ingeslapen was, weer nieuw leven ingeblazen. Er komt een nieuwe studio met geavanceerde apparatuur. Ook voor Stilok is dat heel fijn.
Als de lokale omroep meer gaat leven, zal dit ook voor Stilok meer aandacht betekenen.

Vanuit onze gemeente zijn er ook een aantal mensen, die meewerken.
Zo werkt Gerald van den Hoek mee aan een jongerenprogramma (ZEP), Cor Bel aan het programma Perspectief, Janneke van den Berg aan het programma Veenendaal-toen en ondergetekende aan het programma Meditatief Moment.

Wilt u de programma's eens beluisteren, dat kan b.v. op
13 november om 19.30 uur Meditatief Moment door Nel van Dam, thema: “genade”
20 november om 19.00 uur Veenendaal-toen mmv Janneke van den Berg
20 november om 20.00 uur ZEP mmv Gerald van den Hoek
29 november om 19.30 uur Perspectief door Cor Bel, thema: “Barbertje moet hangen”

Van harte aanbevolen dus om eens af te stemmen op 107.0 fm kabel (in Veenendaal) of 104.9 fm ether.

En......er worden nog steeds nieuwe medewerkers gezocht. Dus ben je benieuwd, vind je het leuk om ook aan een radioprogramma mee te werken, geef het gerust aan één van ons door.

Nel van Dam

Bemoedigingsavond 11 nov van de ICF

PDF icon convert-jpg-to-pdf.net_2017-11-10_08-59-03.pdf

De ICF gemeente, die wij steunen als NGK, heeft morgenavond een bemoedigingsavond  met een goede spreker.

Aanebevolen!

Dick Lagewaard

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top