• Eenheid in verscheidenheid

  Jeugdclubs, Bijbelkringen, gemeentekringen om te groeien in geloof....

  Lees meer
 • Young....

  50% van onze gemeente is jonger dan 22 jaar

  Lees meer
Welkom op de website van de Nederlands Gereformeerde kerk in Veenendaal!

Nieuwste berichten

Matzes met Goede Vrijdag

Zoals u in het verslag van de kerkenraad (nov. 2017) heeft kunnen lezen is besloten dat we met Goede Vrijdag avondmaal vieren met matzes in plaats van brood. Jezus stelde ooit het avondmaal in terwijl ze een Pesachmaal vierden (dinsdag 27 maart kunt u zo'n sedermaaltijd vieren), dit deed hij met gebruik van ongezuurd brood, matzes.

Als kerkenraad geloven we enerzijds dat het ons vrij staat te kiezen voor de vorm waarin we het avondmaal vieren (met matzes of brood, maar ook met wijn of druivensap). Anderzijds willen we graag gemeenteleden tegemoet komen voor wie het een verrijking is om het met matzes te vieren.

Waarom het verrijkend kan zijn: Matzes kun je echt bréken en zo is het mogelijk om nog meer stil te staan bij het moment voor zijn kruisiging waarop Jezus het vierde en instelde voor ons. Je laat het ook rond gaan terwijl iedereen er zelf een stukje van af breekt ("het brood dat wij breken"). En tenslotte, zoals gezegd, bij de instelling van het avondmaal gebruikte Jezus dit ook.

We zien samen uit naar een verdiepende Goede Vrijdag en een Pasen vol hoop.

Namens de kerkenraad,

Dick Lagewaard

samenleven maart 2018

PDF icon 18 03 22 Samenleven.pdf

Hierbij de meest recente samenleven

Jeugdwerk - Nieuwe leiders gezocht!

Drie weken geleden hebben we tijdens de vacaturemarkt de nieuwe vacatures in het jeugdwerk gepresenteerd. Misschien hebben we je wel gemist of moest je er nog even over nadenken..? We zetten de vacatures, die per september vrij komen, graag nog even voor je op een rijtje:

 • Vind je het leuk betrokken te raken bij kinderen van de basisschoolleeftijd? Voor de kindernevendienst op zondagochtend zoeken we voor de groepen 1 t/m 6 nog nieuwe leiders.
 • Liever doordeweeks aan de slag? Op dinsdagavond, de oneven weken, vindt club voor groep 5/6 plaats. Daar kunnen we nog drie enthousiaste leiders gebruiken. In de even weken, ook op dinsdag avond is er club voor groep 7/8, hier zoeken we nog een vrouw die het team komt versterken.
 • Trekt de oudere jeugd je meer? Geef je dan op als leider voor TC2! Deze jongeren uit klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs komen een keer in de twee weken samen op de zondagavond. Daarnaast zoeken we nog één JVcoach die met de jongeren van JV wil optrekken.

We jouw en uw hulp hard nodig om deze 15(!) openstaande vacatures in te vullen en de Clubs en Kindernevendienst ook volgend jaar door te kunnen laten gaan. Kunnen we op jullie rekenen?
Kijk snel op de website voor meer informatie  en geef je op!

Namens het hele jeugdteam,
Janneke Buitenhuis

 

verslag gemeentevergadering 11 maart 2018

PDF icon 11032018 Gemeentevergadering financiën en huisvesting .pdf

op zondag 11 maart werd na de morgendienst de gemeentevergadering over het financiele jaarverslag 2017 en de begroting 2018 en huisvesting gehouden.

Br. Van den Toren heette de aanwezigen welkom en gaf br. Koolstra namens de CvB het woord.

Br. Koolstra gaf een duidelijke toelichting op de stukken, die ook al op de website waren geplaatst.

Door de kascontrolecommissie werd decharge verleend aan de penningmeester met dank voor de werkzaamheden weer verricht.

Financien was niet het enige agendapunt van deze morgen.

Ook het onderwerp 'huisvesting' kwam aan de orde.

Er spelen in feite twee zaken:

a) door de groei van de gemeente moet worden nagedacht over veilige huisvesting in de aula van het Ichthus en

b) we hebben op de gemeenteavond van 6 december 2017 gedeeld en geoefend hoe we als christenen bezig zijn met boven, binnen en buiten: onze relatie met God, met elkaar en met de buitenwereld. Veel mensen gaven toe aan dat ze meer bezig zouden willen zijn met buiten: meer zichtbaar en toegankelijk zijn voor niet-gelovigen.

Dat levert twee invalshoeken en een levendig gesprek op waarover u in het verslag meer leest.

Carry Rietveld

scriba

 

Vespers 2018 Samen stil worden……

Nu is de tijd gekomen
van stilte en gebed
van lijden niet te doorgronden
die ons in de vrijheid heeft gezet.

In de laatste week voor Pasen, de Stille Week, worden er Vespers gehouden. Evenals vorig jaar doen we dat samen met de gemeenteleden van de Poortkerk (GKV) en de Bethelkerk (CGK). In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus.
We starten deze verbondenheid met een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden
We zijn dankbaar dat we samen met meerdere gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Deze week staan we allemaal stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Tijdens de vespers van 2018 volgen we de geschiedenis van Christus' kruisgang aan de hand van het Lucas-evangelie. We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stil staan bij Zijn grote daden.
Heeft Jezus hen
voorgoed verlaten?
Stil maar
God verlaat je niet!

We wensen je een heel goede voorbereiding toe en hopen je te zien bij de Vespers.

Locaties en data:
- 26 & 27 maart, van 19.15-19.45u, in de Bethelkerk (CGK), Spanjaardsgoed 7
- 28 & 29 maart, van 19.15-19.45u, in de Poortkerk (GKV), Poortjesgoed 1
- 31 maart, van 19.15-19.45u, in het Ichthus College (NGK), Vondellaan 4

Op alle dagen kan er ook meegeluisterd/gekeken worden;
• op maandag en dinsdag kun je meekijken via www.kerkomroep.nl/#/ zoeken op Veenendaal en kies CGK Bethelkerk
• op woensdag en donderdag kun je meeluisteren via www.kerkdienstgemist.nl: kies voor Utrecht; Veenendaal; Daarna Gereformeerde kerk vrijgemaakt.
• op zaterdag kun je meeluisteren via www.ngk-veenendaal.nl/opnames en dan bovenaan de pagina 'livestream' aanzetten.

Wil je graag een liturgie om vanuit huis het mee te beleven?
Mail dan naar jjabbring@gmail.com voor een liturgie.

Namens de werkgroep Vespers

Elly Smit (GKV West), Hermien Prins (GKV Oost), José Burger & Tineke de Vos (CGK), Anita van Kranenburg & Jolanda Abbring (NGK)

Contact

Scriba
 scriba@ngk-veenendaal.nl

Predikant
Dick Lagewaard
 predikant@ngk-veenendaal.nl
0318-555714

Redactie
 redactie@ngk-veenendaal.nl

Kerkelijk bureau
 kerkelijkbureau@ngk-veenendaal.nl

Technisch beheer website
 beheerder@ngk-veenendaal.nl

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het Ichthus College, Vondellaan 4 te Veenendaal om 10.00 uur. 
Behalve in de zomervakantie organiseren we met grote regelmaat 's middags om 16.30 uur diensten van verschillend karakter.

Locatie van onze diensten

Ichthus College
Vondellaan 4
3906EA  Veenendaal

Location map
Go to top